Law Journal

Zmiana ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.587 | ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Oddawcze skrzynki pocztowe.

Dz.U.2014.506 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2014.482 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy.

Dz.U.2017.1564 t.j. | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.

Dz.U.2014.531 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2014.463 | obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Środki podejmowane w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń.

Dz.U.2014.420 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Warunki stosowania środków ochrony roślin.

Dz.U.2014.516 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Zakres informacji, które powinien zawierać opis odmiany.

Dz.U.2014.515 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2014.419 | obwieszczenie z dnia 28 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych.

Dz.U.2014.466 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Pojazdy samochodowe uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

Dz.U.2014.407 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu "Więź" z siedzibą w Tczewie.

Dz.U.2014.449 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Zasób informacyjny przeznaczony do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.

Dz.U.2016.1181 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 marca 2014 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 25/13.

Dz.U.2014.440 | wyrok z dnia 25 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Ramowe programy szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim.

Dz.U.2017.358 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 marca 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Dz.U.2014.371 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o bezpieczeństwie morskim.

Dz.U.2014.609 | ustawa z dnia 21 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji.

Dz.U.2014.612 | ustawa z dnia 21 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.457 | ustawa z dnia 21 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych.

Dz.U.2019.1428 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Gratyfikacja urlopowa żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2014.411 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 53/12.

Dz.U.2014.380 | wyrok z dnia 18 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.388 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.389 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Wzór zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych.

Dz.U.2014.418 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.390 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadawcze skrzynki pocztowe.

Dz.U.2014.381 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory prezydenta miasta Starachowice w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2014.327 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin notarialny

Dz.U.2014.364 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Zasady prowadzenia zbiórek publicznych.

Dz.U.2020.1672 t.j. | ustawa z dnia 14 marca 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Dz.U.2014.477 | ustawa z dnia 14 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2014.512 | ustawa z dnia 14 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo zamówień publicznych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2014.423 | ustawa z dnia 14 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.598 | ustawa z dnia 14 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.490 | ustawa z dnia 14 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.486 | ustawa z dnia 14 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.2014.481 | ustawa z dnia 14 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Należności pieniężne przysługujące żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą.

Dz.U.2014.387 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin adwokacki.

Dz.U.2014.363 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin radcowski.

Dz.U.2014.360 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 38/11.

Dz.U.2014.376 | wyrok z dnia 13 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2014.370 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej.

Dz.U.2014.361 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Dz.U.2014.412 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 27/13.

Dz.U.2014.375 | wyrok z dnia 12 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych.

Dz.U.2014.383 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Dz.U.2020.1925 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokość wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Dz.U.2018.516 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 6/13.

Dz.U.2014.372 | wyrok z dnia 11 marca 2014 r. | Akt jednorazowy