Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.901

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Parczewska (PLH060107)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Parczewska (PLH060107 2 ), obejmujący obszar 3591,53 ha, położony w województwie lubelskim, składający się z pięciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA PARCZEWSKA (PLH060107)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
123
1412437,30769750,11
2412367,35769593,68
3412409,96769392,11
4412392,79769366,67
5412479,27769298,00
6412550,25769285,58
7412853,80769312,62
8413002,58769337,43
9413045,03769364,96
10413118,96769408,01
11413246,13769456,33
12413308,22769557,72
13413333,42769621,60
14413375,76769708,92
15413383,69769785,65
16413383,69769854,44
17413381,57769959,62
18413303,36770004,13
19413248,76770044,94
20413170,47770073,76
21413070,32770059,46
22412873,51770010,81
23412797,21770013,36
24412680,21770020,35
25412596,27770010,81
26412595,00769971,39
27412527,59769918,61
28412475,46769828,95
29412459,56769766,63
30412437,30769750,11

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Parczewska (PLH060107) składa się z pięciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650).

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
123
1413871,39769009,46
2413790,31768962,29
3413722,99768959,83
4413687,12768931,82
5413699,89768881,21
6413684,66768814,86
7413731,35768791,28
8413726,92768715,11
9413777,53768664,01
10413835,51768651,72
11413843,38768621,75
12413819,30768590,30
13413802,10768575,56
14413742,64768562,78
15413634,54768560,82
16413616,36768544,60
17413661,56768507,75
18413685,15768468,44
19413722,99768426,67
20413806,53768390,79
21413822,25768374,08
22413823,72768346,57
23413867,46768346,57
24413894,97768361,80
25413914,15768388,83
26413965,25768422,73
27414050,75768411,92
28414135,76768411,43
29414167,21768424,70
30414314,14768497,43
31414349,42768523,58
32414415,57768698,21
33414428,80768793,46
34414397,05768891,35
35414330,90768965,44
36414293,86769013,06
37414166,86769039,52
38414120,04769031,08
39413987,36769005,04
40413924,46769023,71
41413871,39769009,46

3) granica trzeciej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
123
1418296,22767758,59
2418228,79767851,00
3418242,53767929,42
4418252,52768026,83
5418235,03768099,26
6418260,01768174,19
7418247,52768269,09
8418207,56768423,94
9418170,10768538,83
10418140,12768598,78
11418117,65768701,18
12418017,74768766,11
13417940,32768846,04
14417872,88768918,47
15417812,94768915,97
16417643,10769140,75
17417505,74769345,55
18417565,68769550,36
19417595,65769852,57
20417598,15770064,86
21417510,73770184,75
22417445,79770259,67
23417356,86770410,52
24417137,68770304,98
25417231,00770187,24
26417298,44770092,33
27417320,92770054,87
28417405,83769979,94
29417440,80769905,02
30417465,78769852,57
31417418,32769770,15
32417400,84769705,21
33417383,36769575,33
34417435,80769452,95
35417483,26769183,21
36417478,26769145,75
37417423,32769160,73
38417378,36769148,25
39417363,37769100,79
40417350,89769050,84
41417393,35768978,41
42417388,35768928,46
43417418,32768893,49
44417465,78768900,98
45417550,69768886,00
46417638,11768853,53
47417698,05768863,52
48417730,52768758,62
49417738,01768706,17
50417772,98768651,23
51417805,45768581,29
52417797,96768508,86
53417810,44768391,48
54417837,92768256,61
55417857,90768179,18
56417810,44768101,76
57417772,98768034,32
58417740,51767964,39
59417748,00767891,96
60417748,00767794,55
61417750,50767702,14
62417728,02767637,20
63417770,48767562,28
64417757,99767497,34
65417767,98767419,91
66417842,91767372,46
67417875,38767317,51
68417877,88767230,10
69417882,87767175,15
70417935,32767187,64
71417985,27767152,67
72417982,78767115,21
73418027,73767085,24
74418015,25767020,30
75417952,81766957,86
76417867,89766917,90
77417812,94766887,93
78417693,06766882,93
79417605,64766872,94
80417465,78766957,86
81417365,87767035,28
82417273,46767092,73
83417143,59767060,26
84416960,01766975,34
85416756,46767015,30
86416491,72767085,24
87416416,79767100,22
88416192,01767062,76
89416032,16767092,73
90416014,68767212,61
91415937,25767280,05
92415837,35767292,54
93415779,90767374,96
94415482,69767312,52
95415485,19767227,60
96415445,23767175,15
97415432,74767095,23
98415405,26767050,27
99415430,24766975,34
100415370,30766942,87
101415294,12766927,89
102415269,15766892,92
103415116,79766865,45
104415046,86766867,95
105415006,90766855,46
106415036,87766825,49
107415049,36766790,52
108415652,80766869,07
109415711,78766865,83
110416220,90766668,73
111416758,71766754,36
112417344,38766527,77
113418534,10766727,30
114418619,73766696,60
115418673,05766664,28
116418832,19766486,16
117418918,62766461,12
118419031,32766503,13
119419125,83766487,37
120419628,69766053,73
121419714,53765984,51
122419792,08766039,84
123419730,28766111,74
124419689,90766234,93
125419661,22766294,71
126419562,65766415,42
127419560,00766547,26
128419547,52766694,61
129419536,41766921,17
130419381,31766878,77
131419022,63766745,47
132418751,87767151,61
133418713,32767201,62
134418648,38767221,61
135418570,96767286,54
136418413,61767528,81
137418316,21767706,14
138418296,22767758,59

4) granica czwartej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
123
1421263,83774729,16
2421170,25774890,35
3421094,99775031,46
4420939,77775233,72
5420784,55775398,35
6420685,77775548,87
7420685,77775812,28
8420704,58775976,91
9420822,17776122,72
10420770,43776324,98
11420732,80776414,35
12420695,17776682,46
13420643,43776804,76
14420210,69776974,10
15420182,47777025,84
16420024,16778174,86
17419841,45778317,48
18419601,56778251,62
19419573,34778162,25
20419229,97778143,44
21419168,82778166,96
22418853,67777955,29
23418566,74777898,85
24418388,00777837,70
25418171,44777740,50
26418075,48777817,50
27417975,93777890,90
28417903,24777977,20
29417834,49777969,32
30417803,70777923,84
31417796,89777855,45
32417816,59777756,62
33417761,80777719,74
34417666,54777729,41
35417615,70777772,37
36417608,17777837,54
37417553,03777855,09
38417455,63777926,00
39417360,74777926,70
40417277,67778007,28
41417221,81778031,98
42417208,57778079,61
43417103,29778159,46
44417062,46778045,24
45416950,75777975,77
46416871,61777876,22
47416668,93777880,16
48416417,56777796,37
49416358,83777740,87
50416224,19777686,44
51416146,49777722,24
52416286,50777406,42
53416181,22777346,98
54416471,28776665,55
55416372,80776620,07
56416207,83776652,36
57416138,96776641,56
58416081,31776757,22
59415870,77776728,57
60415855,37776760,80
61415790,56776741,46
62415788,77776719,62
63415704,53776671,18
64415364,80776667,69
65415241,98776609,33
66415138,85776528,41
67414997,41776405,58
68414917,91776340,05
69414758,21776670,56
70414613,54776605,75
71414381,17776489,56
72414147,61776920,47
73413992,38775349,43
74414030,01775269,47
75414039,42775170,69
76414095,87775029,58
77414142,90774963,73
78414204,05774832,02
79414246,38774742,65
80414354,57774766,17
81414434,53774719,14
82414519,20774643,88
83414627,38774610,95
84414660,31774535,69
85414632,09774375,76
86414566,24774117,06
87414570,94773985,36
88414636,79773820,73
89414730,87773693,73
90414871,98773496,17
91414956,64773425,61
92415130,68773289,21
93415167,30773336,89
94415212,22773357,03
95415292,26773175,01
96415436,42773038,97
97416504,17773015,45
98416499,46772930,78
99417002,76772883,75
100417016,87773024,86
101417402,58773015,45
102417463,72772784,97
103417501,35772747,34
104417999,95772714,41
105418282,17772446,30
106418470,32772418,08
107418649,06772338,12
108418705,50772281,67
109419062,99772253,45
110419204,10772178,19
111419316,99772168,78
112419411,06772168,78
113419552,17772168,78
114419697,99772173,49
115419834,40772197,00
116419919,06772244,04
117420027,25772201,71
118420097,80772211,11
119420168,36772248,74
120420274,71772261,64
121420418,33772741,59
122420771,76772913,18
123420720,65773090,76
124420772,54773112,26
125421089,44773096,27
126421090,38773149,11
127421047,48773252,94
128421058,05773397,79
129421052,76773475,19
130421021,84773562,67
131421027,31773654,16
132421061,10773740,52
133421037,21773821,42
134421048,81773934,40
135421056,67774020,08
136421107,36774039,20
137421136,08774033,79
138421172,76774080,73
139421138,25774108,71
140421243,31774138,23
141421260,41774365,16
142421218,76774490,74
143421214,41774604,82
144421263,83774729,16

5) granica piątej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
1421267,76768533,86
2421197,46768705,21
3421168,90768848,00
4421113,98769116,01
5421050,28769047,91
6420977,78768927,08
7420878,93768828,23
8420775,68768810,66
9420378,06768790,88
10420277,01768571,21
11420197,92768577,80
12420178,15768448,19
13420211,11768331,76
14420298,98768138,44
15420476,92767835,28
16420525,25767806,72
17420580,16767797,94
18420635,08767786,95
19420705,38767786,95
20420799,84767817,71
21420894,31767835,28
22420977,78767892,40
23421085,43767964,89
24421164,51767967,09
25421267,76767967,09
26421294,12768041,78
27421250,18768175,78
28421320,48768305,39
29421267,76768533,86

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA PARCZEWSKA (PLH060107)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA PARCZEWSKA (PLH060107)

Lp.Kod1)Nazwa
13160Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
27110Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
37120Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
47140Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
59170Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
691D0Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
791E0Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA PARCZEWSKA (PLH060107)

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowaPopulacja objęta ochroną
1bóbr europejskiCastor fiberosiadła
2czerwończyk fioletekLycaena helleosiadła
3czerwończyk nieparekLycaena disparosiadła
4kumak nizinnyBombina bombinaosiadła
5modraszek nausitousMaculinea (Phengaris) nausithousosiadła
6modraszek telejusMaculinea (Phengaris) teleiusosiadła
7wilkCanis lupusosiadła
8wydraLutra lutraosiadła
9zalotka większaLeucorrhinia pectoralisosiadła
10żółw błotnyEmys orbicularisosiadła
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323 i 2480).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/43 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2017) 8260) (Dz. Urz. UE L 15 z 19.01.2018, str. 397).