Departmental acts

Nadanie statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Probierczemu w Warszawie.

Dz.Urz.GUM.2012.7 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu.

Dz.Urz.MZ.2012.15 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2012.13 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw analizy przepisów dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.

Dz.Urz.MZ.2012.12 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw analizy przepisów dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.

Dz.Urz.MZ.2012.12 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 1261/10.

Dz.Urz.ULC.2012.30 | komunikat z dnia 2 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowemu Muzeum na Majdanku w Lublinie.

Dz.Urz.MKiDN.2012.11 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012.

Dz.Urz.MKiDN.2012.10 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2012.12 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.126 | pełnomocnictwo z dnia 30 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Komisja dyscyplinarna dla okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.68 | komunikat z dnia 30 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie.

Dz.Urz.MSWiA.2012.17 | zarządzenie z dnia 30 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie.

Dz.Urz.MSWiA.2012.17 | zarządzenie z dnia 30 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Odwołanie pełnomocnictwa Nr 2/MON z dnia 14 stycznia 2011 r.

Dz.Urz.MON.2012.125 | decyzja z dnia 30 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Dz.Urz.ULC.2012.28 | obwieszczenie z dnia 30 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Dz.Urz.ULC.2012.28 | obwieszczenie z dnia 30 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Dz.Urz.ULC.2012.28 | obwieszczenie z dnia 30 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r.

Dz.Urz.MC.2012.16 | decyzja z dnia 30 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r.

Dz.Urz.MC.2012.16 | decyzja z dnia 30 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r.

Dz.Urz.MC.2012.16 | decyzja z dnia 30 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r.

Dz.Urz.MC.2012.16 | decyzja z dnia 30 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r.

Dz.Urz.MC.2012.16 | decyzja z dnia 30 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r.

Dz.Urz.MC.2012.16 | decyzja z dnia 30 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r.

Dz.Urz.MC.2012.16 | decyzja z dnia 30 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Rada Naukowo-Techniczna przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2012.16 | zarządzenie z dnia 30 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Rada Naukowo-Techniczna przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2012.16 | zarządzenie z dnia 30 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Dz.Urz.ULC.2012.29 | obwieszczenie z dnia 30 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2012.17 | komunikat z dnia 30 marca 2012 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MC.2012.17 | zarządzenie z dnia 30 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.108 | upoważnienie z dnia 29 marca 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.109 | upoważnienie z dnia 29 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Decyzja budżetowa na rok 2012.

Dz.Urz.MON.2012.110 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2012.

Dz.Urz.MON.2012.110 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2012.

Dz.Urz.MON.2012.110 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2012.

Dz.Urz.MON.2012.110 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2012.

Dz.Urz.MON.2012.110 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2012.

Dz.Urz.MON.2012.110 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2012.

Dz.Urz.MON.2012.110 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2012.

Dz.Urz.MON.2012.110 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2012.

Dz.Urz.MON.2012.110 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2012.

Dz.Urz.MON.2012.110 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2012.

Dz.Urz.MON.2012.110 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2012.

Dz.Urz.MON.2012.110 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2012.

Dz.Urz.MON.2012.110 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2012.15 | zarządzenie z dnia 29 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2012.15 | zarządzenie z dnia 29 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2012.15 | zarządzenie z dnia 29 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2012.15 | zarządzenie z dnia 29 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2012.15 | zarządzenie z dnia 29 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2012.15 | zarządzenie z dnia 29 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2012.15 | zarządzenie z dnia 29 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2012.15 | zarządzenie z dnia 29 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2012.15 | zarządzenie z dnia 29 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Ustalenie unikalnego numeru identyfikującego receptę.

NFZ.2012.21 | zarządzenie z dnia 29 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2012.116 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2012.117 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 34. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2012.115 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz proporczyka na beret 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Dz.Urz.MON.2012.123 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt indywidualny