Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2010.11.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 64
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 2 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108 i Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wprowadza się wzory symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.
2. Symbol Komendy Głównej Straży Granicznej określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Symbol Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
4. 1 (uchylony).
5. Symbol Morskiego Oddziału Straży Granicznej określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
6. Symbol Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
7. Symbol Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej określa załącznik nr 6 do zarządzenia.
8. Symbol Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej SG określa załącznik nr 7 do zarządzenia.
9. Symbol Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej określa załącznik nr 8 do zarządzenia.
10. 2 (uchylony).
11. 3 Symbol Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej określa załącznik nr 10 do zarządzenia.
12. Symbol Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej określa załącznik nr 11 do zarządzenia.
13. Symbol Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej określa załącznik nr 12 do zarządzenia.
14. Symbol Centrum Szkolenia Straży Granicznej określa załącznik nr 13 do zarządzenia.
15. Symbol Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej określa załącznik nr 14 do zarządzenia.
16. 4 Symbol Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej określa załącznik nr 15 do zarządzenia.
17. 5 Symbol Karpackiego Oddziału Straży Granicznej określa załącznik nr 16 do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SYMBOL KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SYMBOL BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  6 (uchylony)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SYMBOL MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SYMBOL NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SYMBOL NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  7

SYMBOL NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  8

SYMBOL PODLASKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  9

  7 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  10

  8 SYMBOL ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  11

SYMBOL WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  12

SYMBOL CENTRALNEGO OŚRODKA SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  13

SYMBOL CENTURM SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  14

SYMBOL OŚRODKA SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  15

  9 SYMBOL KARPACKIEGO OŚRODKA WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

ZAŁĄCZNIKNr  16

  10 SYMBOL KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

1 § 1 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 40 z dnia 12 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.13.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2014 r.
2 § 1 ust. 10 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 40 z dnia 12 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.13.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 listopada 2013 r.
3 § 1 ust. 11 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia nr 40 z dnia 12 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.13.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2013 r.
4 § 1 ust. 16 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 2 z dnia 16 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 lutego 2014 r.
5 § 1 ust. 17 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 42 z dnia 30 maja 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 maja 2016 r.
6 Załącznik nr 3 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 40 z dnia 12 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.13.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2013 r.
7 Załącznik nr 9 uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 40 z dnia 12 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.13.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 listopada 2013 r.
8 Załącznik nr 10:

-zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 40 z dnia 12 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.13.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 102 z dnia 17 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.130) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 grudnia 2014 r.

9 Załącznik nr 15 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 2 z dnia 16 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 lutego 2014 r.
10 Załącznik nr 16 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 42 z dnia 30 maja 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 maja 2016 r.