Departmental acts

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim.

Dz.Urz.MON.2012.120 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Tomyślu.

Dz.Urz.MON.2012.119 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Jednostki Wojskowej AGAT.

Dz.Urz.MON.2012.124 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie proporca rozpoznawczego dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki.

Dz.Urz.MON.2012.113 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie proporca rozpoznawczego dowódcy 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego.

Dz.Urz.MON.2012.114 | decyzja z dnia 29 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Zespół oceniający oferty funduszy pożyczkowych.

Dz.Urz.MG.2012.12 | zarządzenie z dnia 29 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2012.14 | zarządzenie z dnia 29 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjny Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2012.5.55 | zarządzenie z dnia 28 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2012.5.55 | zarządzenie z dnia 28 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2012.107 | zarządzenie z dnia 28 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2012.5 | decyzja z dnia 27 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.22 | zarządzenie z dnia 27 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2012.11 | zarządzenie z dnia 23 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2012.16 | zarządzenie z dnia 23 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb działania Polskiej Rady Języka Migowego.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.4 | zarządzenie z dnia 23 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.106 | zarządzenie z dnia 23 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Polityka (zasady) rachunkowości w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.3 | zarządzenie z dnia 22 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Dz.Urz.MZ.2012.10 | zarządzenie z dnia 21 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Dz.Urz.MZ.2012.10 | zarządzenie z dnia 21 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Kielcach.

Dz.Urz.GUS.2012.16 | zarządzenie z dnia 21 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Kielcach.

Dz.Urz.GUS.2012.16 | zarządzenie z dnia 21 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Kielcach.

Dz.Urz.GUS.2012.16 | zarządzenie z dnia 21 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Kielcach.

Dz.Urz.GUS.2012.16 | zarządzenie z dnia 21 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Krakowie.

Dz.Urz.GUS.2012.15 | zarządzenie z dnia 21 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Krakowie.

Dz.Urz.GUS.2012.15 | zarządzenie z dnia 21 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Krakowie.

Dz.Urz.GUS.2012.15 | zarządzenie z dnia 21 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Opolu.

Dz.Urz.GUS.2012.14 | zarządzenie z dnia 21 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Opolu.

Dz.Urz.GUS.2012.14 | zarządzenie z dnia 21 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Opolu.

Dz.Urz.GUS.2012.14 | zarządzenie z dnia 21 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Akademii Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.104 | decyzja z dnia 21 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Akademii Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.104 | decyzja z dnia 21 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmiany statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Dz.Urz.MON.2012.105 | decyzja z dnia 21 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmiany statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Dz.Urz.MON.2012.105 | decyzja z dnia 21 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie imienia patrona Centrum Szkolenia Logistyki.

Dz.Urz.MON.2012.103 | decyzja z dnia 20 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2012.13 | obwieszczenie z dnia 20 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1013/11.

Dz.Urz.ULC.2012.24 | komunikat z dnia 20 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1270/11.

Dz.Urz.ULC.2012.23 | komunikat z dnia 20 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GIOŚ.2012.4 | zarządzenie z dnia 20 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2012.13 | zarządzenie z dnia 20 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.13 | komunikat z dnia 16 marca 2012 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.12 | obwieszczenie z dnia 16 marca 2012 r. | Akt nienormatywny

Regulamin pracy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2012.4.50 | zarządzenie z dnia 16 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2012.9 | zarządzenie z dnia 16 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2012 r.

Dz.Urz.MC.2012.15 | decyzja z dnia 16 marca 2012 r. | Akt jednorazowy