Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MTBiGM.2012.77

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 2012 r.

Decyzja Nr 28
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej1)
z dnia 6 listopada 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustala się, co następuje:
§  1. Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej "decyzją", wyłącza się działki ewidencyjne:
1)
- nr 1/3 o pow. 0,0344 ha,
- nr 1/4 o pow. 0,1050 ha,
- nr 1/5 o pow. 0,0982 ha,
- nr 1/6 o pow. 0,1008 ha,
- nr 1/7 o pow. 0,1041 ha,
- nr 1/8 o pow. 0,0960 ha,
- nr 1/9 o pow. 0,0972 ha,
- nr 1/10 o pow. 0,1161 ha,
- nr 1/11 o pow. 0,0423 ha,
- nr 1/12 o pow. 0,0995 ha,
- nr 1/13 o pow. 0,0945 ha,
- nr 1/14 o pow. 0,0936 ha,
- nr 1/15 o pow. 0,0976 ha,
- nr 1/16 o pow. 0,0966 ha,
- nr 1/17 o pow. 0,0939 ha,
- nr 1/18 o pow. 0,0935 ha,
- nr 1/19 o pow. 0,0992 ha,
- nr 1/20 o pow. 0,0976 ha,
- nr 1/21 o pow. 0,0938 ha,
- nr 1/22 o pow. 0,1016 ha,
- nr 1/23 o pow. 0,0941 ha,
- nr 1/24 o pow. 0,0911 ha,
- nr 1/25 o pow. 0,0857 ha,
- nr 1/26 o pow. 0,0983 ha,
- nr 1/27 o pow. 0,4814 ha,
- nr 1/28 o pow. 0,0885 ha,
- nr 1/29 o pow. 0,0897 ha,
- nr 1/30 o pow. 0,0902 ha,
- nr 1/31 o pow. 0,0992 ha,
- nr 1/32 o pow. 0,1018 ha,
- nr 1/33 o pow. 0,0966 ha,
- nr 1/34 o pow. 0,0963 ha,
- nr 1/35 o pow. 0,0922 ha,
- nr 1/36 o pow. 0,0992 ha,
- nr 1/37 o pow. 0,0941 ha,
- nr 1/38 o pow. 0,1011 ha,
- nr 1/39 o pow. 0,0954 ha,
- nr 1/40 o pow. 0,0944 ha,
- nr 1/41 o pow. 0,0954 ha,
- nr 1/42 o pow. 0,0927 ha,
- nr 1/43 o pow. 0,0974 ha,
- nr 1/44 o pow. 0,0933 ha,
- nr 1/45 o pow. 0,0931 ha,
- nr 1/46 o pow. 0,0942 ha,
- nr 1/47 o pow. 0,0899 ha,
- nr 1/48 o pow. 0,0951 ha,
- nr 1/49 o pow. 0,0998 ha,
- nr 1/50 o pow. 0,1067 ha,
- nr 1/51 o pow. 0,0670 ha,
- nr 1/52 o pow. 0,1766 ha,
- nr 1/54 o pow. 9,3591 ha,
- nr 1/55 o pow. 0,3949 ha,
- nr 1/56 o pow. 0,0357 ha,
- nr 1/57 o pow. 0,1977 ha,
- nr 1/58 o pow. 1,7611 ha,
- nr 1/59 o pow. 0,4079 ha,
- nr 1/60 o pow. 4,1988 ha,
- nr 1/61 o pow. 2,6240 ha,
- nr 1/62 o pow. 0,2389 ha,
- nr 1/63 o pow. 0,7981 ha,
- nr 1/64 o pow. 1,0494 ha,
powstałe z podziału działki nr 1/1 o pow. 29,0537 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 28,7257 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5716,
- nr 91/5 o pow. 0,0124 ha,
- nr 91/6 o pow. 0,2464 ha,
- nr 91/7 o pow. 0,1727 ha,
- nr 91/8 o pow. 0,1963 ha,
- nr 91/9 o pow. 0,0604 ha,
- nr 91/10 o pow. 0,1133 ha,
- nr 91/11 o pow. 0,0792 ha,
- nr 91/12 o pow. 0,0907 ha,
- nr 91/13 o pow. 0,0897 ha,
- nr 91/14 o pow. 0,0894 ha,
- nr 91/15 o pow. 0,1328 ha,
- nr 91/16 o pow. 0,0733 ha,
- nr 91/17 o pow. 0,2355 ha,
- nr 91/18 o pow. 0,1336 ha,
- nr 91/19 o pow. 0,0339 ha,
- nr 91/20 o pow. 0,0977 ha,
- nr 91/21 o pow. 0,0980 ha,
- nr 91/22 o pow. 0,0975 ha,
- nr 91/23 o pow. 0,0959 ha,
- nr 91/24 o pow. 0,0878 ha,
- nr 91/25 o pow. 0,1073 ha,
- nr 91/27 o pow. 1,8575 ha,
- nr 91/28 o pow. 3,4617 ha,

powstałe z podziału działki nr 91/3 o pow. 8,3455 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 8,4581 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5717,

położone w obrębie Dąbrowa Górnicza, gmina Dąbrowa Górnicza M., powiat m.Dąbrowa Górnicza, województwo śląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/1/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycje 5716 oraz 5717,
- po pozycji 5715 dodaje się pozycję 5716a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Dąbrowa Górnicza; Dąbrowa Górnicza M.; Dąbrowa Górnicza; 1/53; 2,8421;
- po pozycji 5716a dodaje się pozycję 5717a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Dąbrowa Górnicza; Dąbrowa Górnicza M.; Dąbrowa Górnicza; 91/26; 0,6825;
2)
- nr 11 o pow. 0,0080 ha,
- nr 51 o pow. 0,0321 ha,
- nr 72/26 o pow. 0,2690 ha,
położone w obrębie Bładnice Dolne, gmina Skoczów, powiat cieszyński, województwo śląskie, wpisane w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 2341, 2342 oraz 2343, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/2/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycje 2341, 2342 oraz 2343;
3)
- nr 227/4 o pow. 0,0841 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałą z podziału działki nr 227/1 o pow. 0,6761 ha, obręb 0001-Gronowo (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0002 - Leszno), gmina Leszno M., powiat M. Leszno, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 1916, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/3/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycję 1916,
- po pozycji 1915 dodaje się pozycję 1916a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Leszno; Leszno M.; 0001-Gronowo; 227/5; 0,5920;
4)
- nr 23/3 o pow. 0,0093 ha,

powstałą z podziału działki nr 23/2 o pow. 1,6881 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,5474 ha), obręb 0042-Ostrów Wielkopolski (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0042-Ostrów Wielkopolski 0042), gmina Ostrów Wielkopolski M., powiat ostrowski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3336, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/4/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycję 3336,
- po pozycji 3335 dodaje się pozycję 3336a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; ostrowski; Ostrów Wielkopolski M.; 0042-Ostrów Wielkopolski; 23/4; 1,6788;
5)
- nr 2405/17 o pow. 0,0452 ha,
- nr 2405/18 o pow. 0,0526 ha,
powstałe w wyniku regulacji stanu prawnego nieruchomości poprzez podział działki nr 2405/2 o pow. 0,1186 ha, obręb 13 Pliskowola, gmina Osiek - obszar wiejski, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 2087, będącej w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/5/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:
- skreśla się pozycję 2087,
- po pozycji 2086 dodaje się pozycję 2087a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; staszowski; Osiek - obszar wiejski; 13 Pliskowola; 2405/19; 0,0208;
6)
- nr 2405/20 o pow. 0,3910 ha,
- nr 2405/21 o pow. 0,3545 ha,
powstałe w wyniku regulacji stanu prawnego nieruchomości poprzez podział działki nr 2405/13 o pow. 0,8632 ha, obręb 13 Pliskowola, gmina Osiek - obszar wiejski, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 2094, będącej w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/6/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:
- skreśla się pozycję 2094,
- po pozycji 2093 dodaje się pozycję 2094a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; staszowski; Osiek - obszar wiejski; 13 Pliskowola; 2405/22; 0,1177;
7)
- nr 778/4 o pow. 0,2648 ha,
- nr 778/7 o pow. 0,0076 ha,
będące w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz podziału działki nr 778 o pow. 35,1008 ha, która w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) stanowi odrębne działki ujęte pod pozycjami 1923 [działka nr 778 ark 2 o pow. 15,4809 ha], 1924 [działka nr 778 ark 4 o pow. 17,5278 ha] oraz 1925 [działka nr 778 ark 7 o pow. 2,0921 ha], obręb 0009-Jedlnia Letnisko, gmina Jedlnia-Letnisko, powiat radomski, województwo mazowieckie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/7/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:
- skreśla się pozycje 1923, 1924 oraz 1925,
- po pozycji 1922 dodaje się pozycję 1925a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; radomski; Jedlnia-Letnisko; 0009-Jedlnia Letnisko; 778/3; 17,5278;
- po pozycji 1925a dodaje się pozycję 1925b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; radomski; Jedlnia-Letnisko; 0009-Jedlnia Letnisko; 778/5; 7,4037;
- po pozycji 1925b dodaje się pozycję 1925c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; radomski; Jedlnia-Letnisko; 0009-Jedlnia Letnisko; 778/6; 2,0845;
- po pozycji 1925c dodaje się pozycję 1925d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; radomski; Jedlnia-Letnisko; 0021-Wrzosów; 778; 7,8124;
8) - nr 115/6 o pow. 0,0073 ha,
- nr 115/7 o pow. 0,0865 ha,
- nr 115/8 o pow. 0,1839 ha,

powstałe z podziału działki nr 115/5 o pow. 1,1186 ha, obręb 0005 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0005-Szklarska Poręba-5), gmina Szklarska Poręba M., powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 376, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/8/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 376,
- po pozycji 375c dodaje się pozycję 376a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; jeleniogórski; Szklarska Poręba M.; 0005; 115/9; 0,8409;
9)
- nr 146/22 o pow. 0,5529 ha,
- nr 146/24 o pow. 0,9019 ha,
- nr 146/26 o pow. 0,0177 ha,
- nr 146/27 o pow. 0,0413 ha,
powstałe w wyniku podziału stanem użytkowania działki nr 146/9 o pow. 3,5511 ha, obręb Ruda (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0012-Ruda), gmina Brody, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 1858, będącej w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/9/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:
- skreśla się pozycję 1858,
- po pozycji 1857 dodaje się pozycję 1858a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; starachowicki; Brody; Ruda; 146/23; 1,2961;
- po pozycji 1858a dodaje się pozycję 1858b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; starachowicki; Brody; Ruda; 146/25; 0,7412;
10)
- nr 54/3 o pow. 0,3044 ha,
- nr 54/4 o pow. 0,1182 ha,
powstałe w wyniku podziału stanem użytkowania działki nr 54/1 o pow. 9,7495 ha, obręb Brody (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0003-Brody Iłżeckie), gmina Brody, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 1850, będącej w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/10/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:
- skreśla się pozycję 1850,
- po pozycji 1849 dodaje się pozycję 1850a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; starachowicki; Brody; Brody; 54/5; 9,3269;
11)
- nr 734/6 o pow. 1,0247 ha,

powstałą w wyniku podziału stanem użytkowania działki nr 734/3 o pow. 10,7531 ha, obręb Dziurów (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0005-Dziurów), gmina Brody, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 1853, będącej w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/11/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:

- skreśla się pozycję 1853,
- po pozycji 1853a dodaje się pozycję 1853b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; starachowicki; Brody; Dziurów; 734/7; 9,7284;
12)
- nr 449/1 o pow. 0,1258 ha,

powstałą w wyniku podziału działki nr 449 o pow. 0,9471 ha, obręb Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, powiat leżajski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 203, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/13/12, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

- skreśla się pozycję 203,
- po pozycji 202 dodaje się pozycję 203a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; leżajski; Grodzisko Dolne; Chodaczów; 449/2; 0,8213;
13)
- nr 61875/20 o pow. 1,2701 ha,
- nr 61875/21 o pow. 0,7172 ha,
- nr 61875/22 o pow. 0,0605 ha,
- nr 61875/23 o pow. 0,1482 ha,
- nr 61875/24 o pow. 0,1220 ha,
- nr 61875/25 o pow. 0,6578 ha,
- nr 61875/26 o pow. 0,1461 ha,
- nr 61875/27 o pow. 0,1046 ha,
- nr 61875/28 o pow. 0,0596 ha,
- nr 61875/29 o pow. 0,1802 ha,
- nr 61875/30 o pow. 0,1503 ha,
- nr 61875/31 o pow. 0,0200 ha,
- nr 61875/32 o pow. 0,1294 ha,
- nr 61875/33 o pow. 0,1568 ha,
- nr 61875/34 o pow. 0,4671 ha,
- nr 61875/35 o pow. 0,2650 ha,
- nr 61875/36 o pow. 0,5897 ha,
- nr 61875/37 o pow. 0,1060 ha,
- nr 61875/38 o pow. 0,5685 ha,
- nr 61875/39 o pow. 0,1438 ha,
- nr 61875/40 o pow. 0,2759 ha,
- nr 61875/41 o pow. 0,2452 ha,
- nr 61875/42 o pow. 0,0113 ha,
- nr 61875/43 o pow. 0,0043 ha,
- nr 61875/45 o pow. 0,2663 ha,
- nr 61875/46 o pow. 0,2521 ha,
- nr 61875/47 o pow. 0,0862 ha,
- nr 61875/48 o pow. 0,4423 ha,
- nr 61875/49 o pow. 0,1300 ha,
- nr 61875/50 o pow. 0,2438 ha,
powstałe z podziału działki nr 61875/13 o pow. 39,1132 ha, obręb 0006-6, gmina M. Ostrołęka, powiat M. Ostrołęka, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1121, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/14/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:
- skreśla się pozycję 1121,
- po pozycji 1120 dodaje się pozycję 1121a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; M. Ostrołęka; M. Ostrołęka; 0006-6; 61875/44; 31,0929;
14)
- nr 128/1 o pow. 0,4316 ha,
- nr 128/2 o pow. 0,9106 ha,
- nr 128/3 o pow. 4,0231 ha,
- nr 128/4 o pow. 0,8006 ha,
powstałe z podziału działki nr 128 o pow. 8,7576 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 8,8300 ha), obręb Tobolice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0020-Tobolice), gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, wpisanej wtórnie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1555, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/15/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:
- skreśla się pozycję 1555,
- po pozycji 1554 dodaje się pozycję 1555a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; ostrołęcki; Rzekuń; Tobolice; 128/5; 2,5917;
15)
- nr 135/2 o pow. 0,1161 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 135/3 o pow. 0,0485 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa,

powstałe z podziału działki nr 135 o pow. 9,4300 ha, obręb Kościany, gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 772, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/16/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:
- skreśla się pozycję 772,
- po pozycji 771 dodaje się pozycję 772a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; kaliski; Szczytniki; Kościany; 135/1; 9,2654;
16)
- nr 420/2 o pow. 0,1172 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 420/3 o pow. 0,0146 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa,

powstałe z podziału działki nr 420 o pow. 4,9300 ha, obręb Tymieniec, gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 776, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/17/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:
- skreśla się pozycję 776,
- po pozycji 775 dodaje się pozycję 776a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; kaliski; Szczytniki; Tymieniec; 420/1; 4,7982;
17)
- nr 1/15 o pow. 0,0720 ha,
- nr 1/16 o pow. 0,1250 ha,

będące własnością Gminy Olecko, powstałe z podziału działki nr 1/14 o pow. 28,6510 ha, obręb 0002 2 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 002 2), gmina Olecko M., powiat olecki (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą powiatu olecko-gołdapski), województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 465, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/18/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika:

- skreśla się pozycję 465,
- po pozycji 464 dodaje się pozycję 465a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; olecki; Olecko M.; 0002 2; 1/17; 28,4540;
18)
- nr 863/1 o pow. 0,1810 ha,
- nr 863/2 o pow. 0,7400 ha,
- nr 863/3 o pow. 0,2222 ha,
- nr 863/4 o pow. 0,2348 ha,
powstałe z podziału działki nr 863 o pow. 3,0371 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,0800 ha), obręb Grotniki, gmina Włoszakowice, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 1745, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/19/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:
- skreśla się pozycję 1745,
- po pozycji 1744 dodaje się pozycję 1745a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; leszczyński; Włoszakowice; Grotniki; 863/5; 1,6591;
19)
- nr 410 o pow. 1,9627 ha,

położoną w obrębie Wolsztyn 1 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Wolsztyn-Obr1), gmina Wolsztyn M., powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, wpisaną wtórnie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5285, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/20/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycję 5285;

20)
- nr 593/34 o pow. 0,0488 ha,

powstałą w wyniku podziału działki nr 593/18 o pow. 2,7930 ha, obręb 1 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Bytom Odrzański), gmina Bytom Odrzański M., powiat nowosolski, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 274, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/21/12, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

- skreśla się pozycję 274,
- po pozycji 273 dodaje się pozycję 274a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; nowosolski; Bytom Odrzański M.; 1; 593/35; 2,7442;
21)
- nr 282/1 o pow. 0,0593 ha,
- nr 282/2 o pow. 0,1396 ha,
- nr 282/3 o pow. 0,3391 ha,
- nr 282/4 o pow. 0,7005 ha,
- nr 282/5 o pow. 0,0900 ha,
- nr 282/6 o pow. 0,0802 ha,
- nr 282/7 o pow. 0,4674 ha,
powstałe z podziału działki nr 282 o pow. 3,9383 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,9400 ha), obręb Komorzewo, gmina Czarnków (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą gminy Połajewo), powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 108, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/22/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:
- skreśla się pozycję 108,
- po pozycji 107 dodaje się pozycję 108a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; czarnkowsko-trzcianecki; Czarnków; Komorzewo; 282/8; 2,0622;
22)
- nr 565/6 o pow. 0,6158 ha,
- nr 565/7 o pow. 1,4474 ha,
- nr 565/8 o pow. 0,1129 ha,
- nr 565/9 o pow. 1,5198 ha,
- nr 565/10 o pow. 0,3124 ha,
powstałe z podziału działki nr 565/4 o pow. 18,0683 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 18,0700 ha), obręb Sieniawa Żarska, gmina Żary, powiat żarski, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 984, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/23/12, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:
- skreśla się pozycję 984,
- po pozycji 983 dodaje się pozycję 984a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; żarski; Żary; Sieniawa Żarska; 565/5; 14,0600;
23)
- nr 44/21 o pow. 1,1621 ha,

powstałą z podziału działki nr 44/20 o pow. 1,9482 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,9503 ha), obręb Śródmieście 57, gmina Szczecin M., powiat M. Szczecin, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 812, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/24/12, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

- skreśla się pozycję 812,
- po pozycji 811 dodaje się pozycję 812a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Śródmieście 57; 44/22; 0,7861;
24)
- nr 111/11 o pow. 0,3800 ha,
- nr 111/12 o pow. 0,0392 ha,
powstałe z podziału działki nr 111/4 o pow. 0,4364 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,4400 ha), wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 331,
- nr 111/14 o pow. 0,1920 ha,

powstałą z podziału działki nr 111/6 o pow. 3,0020 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,0000 ha), wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 332,

położone w obrębie Kostrzyca, gmina Mysłakowice, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/25/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycje 331 oraz 332,
- po pozycji 330 dodaje się pozycję 331a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; jeleniogórski; Mysłakowice; Kostrzyca; 111/13; 0,0172;
- po pozycji 33la dodaje się pozycję 332a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; jeleniogórski; Mysłakowice; Kostrzyca; 111/10; 2,8100;
25)
- nr 194/42 o pow. 0,1065 ha,
- nr 194/44 o pow. 0,2818 ha,
- nr 194/45 o pow. 0,2194 ha,
powstałe z podziału działki nr 194/38 o pow. 22,0859 ha, obręb Czersk, gmina Czersk M., powiat Chojnicki, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 273a, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/27/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:
- skreśla się pozycję 273a,
- po pozycji 272 dodaje się pozycję 273b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; Chojnicki; Czersk M.; Czersk; 194/43; 0,1738;
- po pozycji 273b dodaje się pozycję 273c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; Chojnicki; Czersk M.; Czersk; 194/46; 21,3044;
26)
- nr 172/1 o pow. 0,0114 ha,

(w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0134 ha),

położoną w obrębie Pelplin, gmina Pelplin M., powiat tczewski, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2645, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/28/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 2645;

27)
- nr 50/7 o pow. 0,0722 ha,

powstałą z podziału działki nr 50/6 o pow. 10,7335 ha, obręb Zblewo, gmina Zblewo, powiat starogardzki, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2512, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/30/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

- skreśla się pozycję 2512,
- po pozycji 2511 dodaje się pozycję 2512a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; starogardzki; Zblewo; Zblewo; 50/8; 10,6613;
28)
- nr 56/3 o pow. 0,2379 ha,

powstałą z podziału działki nr 56/2 o pow. 4,2079 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 4,2100 ha), obręb Osława Dąbrowa, gmina Studzienice, powiat bytowski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 65, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/31/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

- skreśla się pozycję 65,
- po pozycji 64 dodaje się pozycję 65a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; bytowski; Studzienice; Osława Dąbrowa; 56/4; 3,9700;
29)
- nr 177/7 o pow. 0,2416 ha,
- nr 177/8 o pow. 0,3512 ha,
- nr 177/9 o pow. 0,3061 ha,
- nr 177/10 o pow. 0,1191 ha,
- nr 177/11 o pow. 0,1909 ha,
- nr 177/12 o pow. 0,0818 ha,
- nr 177/13 o pow. 0,2081 ha,
- nr 177/14 o pow. 0,2502 ha,
- nr 177/15 o pow. 0,1929 ha,
- nr 177/16 o pow. 0,0171 ha,
- nr 177/17 o pow. 0,0833 ha,
- nr 177/18 o pow. 0,1115 ha,
- nr 177/19 o pow. 0,1376 ha,
- nr 177/20 o pow. 0,2482 ha,
- nr 177/21 o pow. 0,2950 ha,
powstałe z podziału działki nr 177/4 o pow. 12,3727 ha, obręb 3 Gomunice, gmina Gomunice, powiat radomszczański, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2152, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/32/12, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:
- skreśla się pozycję 2152,
- po pozycji 2151 dodaje się pozycję 2152a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; radomszczański; Gomunice; 3 Gomunice; 177/5; 8,1584;
- po pozycji 2152a dodaje się pozycję 2152b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; radomszczański; Gomunice; 3 Gomunice; 177/6; 1,3797;
30)
- nr 307/2 o pow. 0,3412 ha,
- nr 307/3 o pow. 0,1032 ha,
- nr 307/4 o pow. 0,0410 ha,
- nr 307/5 o pow. 0,0372 ha,
powstałe z podziału działki nr 307 o pow. 7,8000 ha, obręb Osie, gmina Osie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, wpisanej w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2311, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/33/12, w ten sposób, że w ww. tomie II załącznika:
- skreśla się pozycję 2311,
- po pozycji 2310 dodaje się pozycję 2311a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: kujawsko-pomorskie; świecki; Osie; Osie; 307/1; 7,2776;
31)
- nr 20/1 o pow. 0,3599 ha,
- nr 20/2 o pow. 0,3686 ha,
- nr 20/3 o pow. 0,1243 ha,
- nr 20/4 o pow. 1,1498 ha,
- nr 20/5 o pow. 0,7352 ha,
powstałe z podziału działki nr 20 o pow. 7,9613 ha, obręb 0046 Sulęcin I (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0001), gmina Sulęcin (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą gminy Sulęcin M.), powiat sulęciński, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 552, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/34/12, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:
- skreśla się pozycję 552,
- po pozycji 551 dodaje się pozycję 552a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; sulęciński; Sulęcin; 0046 Sulęcin I; 20/6; 5,2235;
32)
- nr 2358/3 o pow. 0,4156 ha,

położoną w obrębie 0001-Swarzędz (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Swarzędz), gmina Swarzędz M., powiat poznański, województwo wielkopolskie, wpisaną wtórnie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4400, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/35/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycję 4400;

33)
- nr 4660/1 o pow. 0,0764 ha,

powstałą z podziału działki nr 4660 o pow. 2,6500 ha, obręb Pewel Wielka, gmina Jeleśnia, powiat żywiecki, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 19053, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 października 2012 r., Nr KNDG1g-073/43/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycję 19053,
- po pozycji 19052 dodaje się pozycję 19053a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; żywiecki; Jeleśnia; Pewel Wielka; 4660/2; 2,5736.
§  2. Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:
1)
- nr 249 o pow. 0,0700 ha,

położoną w obrębie Łętowice, gmina Wierzchosławice, powiat tarnowski, województwo małopolskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/12/w/12, w ten sposób, że w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

- po pozycji 2225 dodaje się pozycję 2225a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tarnowski; Wierzchosławice; Łętowice; 249; 0,0700;
2)
- nr 41/2 o pow. 0,1855 ha,

położoną w obrębie Lizawice, gmina Oława, powiat oławski, województwo dolnośląskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDG1g-073/29/w/12, w ten sposób, że w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

- po pozycji 1614 dodaje się pozycję 1614a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie dolnośląskie; oławski; Oława; Lizawice; 41/2; 0,1855.
§  3.
1) W związku z podziałem działki nr 30/13 o pow. 11,5621 ha, zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej decyzją nr GK.BL-7430-4-18/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
- skreśla się pozycję 5020,
- po pozycji 5019 dodaje się pozycję 5020a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Bielsko-Biała; Bielsko-Biała M.; 54-Dolne Przedmieście; 30/27; 0,2932;
- po pozycji 5020a dodaje się pozycję 5020b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Bielsko-Biała; Bielsko-Biała M.; 54-Dolne Przedmieście; 30/28; 11,2689.
2) W związku z błędem pisarskim, popełnionym przy tworzeniu załącznika, oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
- skreśla się pozycję 2430,
- po pozycji 2429 dodaje się pozycję 2430a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Radzymin-Miasto; 0022-05-02; 7; 2,1222.
§  4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz.Urz. MI z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr.2, poz. 6 oraz z 2012 r. poz. 8, poz. 18, poz. 23; poz. 37, poz. 39, poz. 44, poz. 53, poz. 61 i poz. 68.