Departmental acts

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.5 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady Powierniczej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2012.17 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Rada do spraw opiniowania wniosków dotyczących przyznawania tytułu honorowego "Mistrz Rzemiosł Artystycznych".

Dz.Urz.MKiDN.2012.15 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.6 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.6 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.6 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2012.34 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie zajęć na czas oznaczony w szkołach aspiranckich Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.MSWiA.2012.20 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych.

Dz.Urz.KGP.2012.17 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2012.33 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Lista zatwierdzonych placówek naukowych.

Dz.Urz.MNiSW.2012.30 | komunikat z dnia 12 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Nagród.

Dz.Urz.MNiSW.2012.31 | zarządzenie z dnia 12 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 938/11.

Dz.Urz.ULC.2012.33 | komunikat z dnia 12 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2012.26 | zarządzenie z dnia 12 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Dz.Urz.MON.2012.138 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Dz.Urz.MON.2012.138 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 957/10.

Dz.Urz.ULC.2012.32 | komunikat z dnia 11 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Domowi Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2012.18 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.27 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.29 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.28 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Giżycku.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.31 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.25 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Krakowie.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.24 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.26 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.30 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.26 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.26 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.26 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.26 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.26 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.26 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.26 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.26 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.26 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.26 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.26 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego do spraw przewozów drogowych.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.20 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw krajowego transportu drogowego osób.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.19 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.23 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.137 | pełnomocnictwo z dnia 6 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Odwołanie pełnomocnictwa Nr 41/MON z dnia 29 listopada 2010 r.

Dz.Urz.MON.2012.136 | decyzja z dnia 6 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.134 | upoważnienie z dnia 5 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.135 | upoważnienie z dnia 5 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie.

Dz.Urz.MSWiA.2012.18 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie.

Dz.Urz.MSWiA.2012.18 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Oporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2012.4 | informacja z dnia 5 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa urządzeń komputerowych".

B.I.LP.2012.5.67 | decyzja z dnia 5 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Rozwiązanie zespołu zadaniowego ds. analizy rynku drewna i wyrobów z drewna.

B.I.LP.2012.5.58 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.72 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.131 | pełnomocnictwo z dnia 4 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.132 | pełnomocnictwo z dnia 4 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.133 | pełnomocnictwo z dnia 4 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Odwołanie pełnomocnictwa.

Dz.Urz.MON.2012.129 | decyzja z dnia 4 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Uchylenie upoważnienia Nr 20/MON z dnia 29 marca 2012 r.

Dz.Urz.MON.2012.130 | decyzja z dnia 4 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 932/10.

Dz.Urz.ULC.2012.31 | komunikat z dnia 4 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.128 | upoważnienie z dnia 3 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Odtworzenie świadectwa.

Dz.Urz.MEN.2012.5 | ogłoszenie z dnia 3 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Prowadzenie rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych.

Dz.Urz.MON.2012.127 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych.

Dz.Urz.MON.2012.127 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.71 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.70 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Komisja dyscyplinarna dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.69 | komunikat z dnia 2 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Probierczemu w Krakowie.

Dz.Urz.GUM.2012.8 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący