Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUM.2012.23

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2012 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 2 listopada 2012 r.
w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 września 2012 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać

Na podstawie art. 111 ust. 6d pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) ogłasza się wykaz typów kas rejestrujących, które w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 września 2012 r. otrzymały potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TYPÓW KAS REJESTRUJĄCYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY W OKRESIE OD DNIA 1 LIPCA 2012 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 R. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA FUNKCJI, KRYTERIÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH, KTÓRYM MUSZĄ ODPOWIADAĆ

Lp.Typ kasy rejestrującejNumer potwierdzeniaData potwierdzeniaTermin obowiązywania potwierdzeniaNazwa producenta krajowego, podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących
123456
1.EURO-200TXPT 5/20122012-07-062015-07-11TORELL - Danuta Wingert, Stanisław Fiedur Spółka Jawna (importer)
2.POSNET

BINGO HS EJ

PT 6/20122012-09-052015-09-07"POSNET POLSKA" Spółka Akcyjna (producent)
3.POSNET

NEO XL EJ

PT 7/20122012-08-092015-08-13"POSNET POLSKA" Spółka Akcyjna (producent)
4.POSNET THERMAL HD FV EJPT 8/20122012-09-252015-09-26"POSNET POLSKA" Spółka Akcyjna (producent)
5.EPSON

TM-T801FY

PT 9/20122012-09-282015-10-05TORELL - Danuta Wingert i Wspólnicy Spółka Jawna (importer)