Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2017.130 | zarządzenie z dnia 26 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.22 | zarządzenie z dnia 26 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Funkcjonowanie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.51 | decyzja z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Funkcjonowanie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.51 | decyzja z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Funkcjonowanie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.51 | decyzja z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Funkcjonowanie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.51 | decyzja z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020

Dz.Urz.MRiF.2017.144 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020

Dz.Urz.MRiF.2017.144 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020

Dz.Urz.MRiF.2017.144 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Polskiej Operze Królewskiej.

Dz.Urz.MKiDN.2017.52 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Termin oraz zasady punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2017.11 | komunikat z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Utworzenie państwowej instytucji kultury - Polskiej Opery Królewskiej.

Dz.Urz.MKiDN.2017.51 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.162 | decyzja z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Termin egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2017.9 | komunikat z dnia 24 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zakres tematyczny egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2017.10 | komunikat z dnia 24 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Dz.Urz.MEN.2017.36 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Cork (Irlandia).

Dz.Urz.MSZ.2017.48 | decyzja z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Lubece (Republika Federalna Niemiec).

Dz.Urz.MSZ.2017.47 | decyzja z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2017.160 | decyzja z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.20 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.46 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dz.Urz.MNiSW.2017.42 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich.

Dz.Urz.MNiSW.2017.43 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.34 | komunikat z dnia 18 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.33 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Rozdział zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2017.31 | decyzja z dnia 18 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zasad rachunkowości dysponenta części 18, 26 i 39 w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.Urz.MIiB.2017.52 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Policealnego Studium Animatorów Kultury w Kaliszu.

Dz.Urz.MKiDN.2017.48 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Szkół Animatorów Kultury w Kaliszu.

Dz.Urz.MKiDN.2017.49 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r.

Dz.Urz.MIiB.2017.50 | decyzja z dnia 18 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2017.159 | decyzja z dnia 18 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2017.51 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego.

Dz.Urz.MS.2017.169 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Finansowanie usług telekomunikacyjnych w oddziałach, ośrodkach szkolenia i ośrodkach Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.41 | decyzja z dnia 14 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw innowacji.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.21 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw innowacji.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.21 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw innowacji.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.21 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący