Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie.

Dz.Urz.GUS.2017.30 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Wdrożenie programu pilotażowego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Dz.Urz.MON.2017.158 | decyzja z dnia 13 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zasady postępowania w kontaktach z wykonawcami.

Dz.Urz.MON.2017.157 | decyzja z dnia 13 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zasady postępowania w kontaktach z wykonawcami.

Dz.Urz.MON.2017.157 | decyzja z dnia 13 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu instytutu badawczego pod nazwą "Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych".

Dz.Urz.MON.2017.153 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii".

Dz.Urz.MON.2017.154 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja Policealnego Studium Plastycznego w Kole.

Dz.Urz.MKiDN.2017.39 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2017 r. | Akt indywidualny

Nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych w 2017 r.

Dz.Urz.MON.2017.155 | decyzja z dnia 12 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Dz.Urz.MKiDN.2017.45 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2017.49 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw utworzenia Morskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.22 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw utworzenia Morskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.22 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zespołu do spraw Oceny Ryzyka Zawodowego.

Dz.Urz.PKRUS.2017.51 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Program szkolenia zawodowego dla absolwentów szkól wyższych.

Dz.Urz.KGP.2017.49 | decyzja z dnia 12 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Program szkolenia zawodowego dla absolwentów szkól wyższych.

Dz.Urz.KGP.2017.49 | decyzja z dnia 12 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Rozwiązanie Zespołu Szkół Plastycznych w Kole.

Dz.Urz.MKiDN.2017.38 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2017 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MNiSW.2017.41 | obwieszczenie z dnia 12 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Centralnego Funduszu Wypłat Okolicznościowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2017.48 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Kingstown (Saint Vincent i Grenadyny).

Dz.Urz.MSZ.2017.45 | decyzja z dnia 12 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Policealnego Studium Animatorów Kultury "SKiBA" we Wrocławiu.

Dz.Urz.MKiDN.2017.46 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Szkół Animatorów Kultury we Wrocławiu.

Dz.Urz.MKiDN.2017.47 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2017.44 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana nazwy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kole.

Dz.Urz.MKiDN.2017.40 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2017.47 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie konkursu dla użytkowników Business Objects pt. "Raportujemy na mapie".

B.I.LP.2017.8/9.122 | decyzja z dnia 11 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zasady rachunkowości Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2017.24 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zasady rachunkowości Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2017.24 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zasady rachunkowości Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2017.24 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zasady rachunkowości Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2017.24 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zasady rachunkowości Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2017.24 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2017.47 | obwieszczenie z dnia 10 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju.

Dz.Urz.MRiF.2017.135 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Aneks Nr 6 do regulaminu pracy w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.40 | regulamin z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Legitymacja pracownika Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2017.27 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Ejlacie (Państwo Izrael).

Dz.Urz.MSZ.2017.44 | decyzja z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie.

Dz.Urz.CBA.2017.28 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej".

Dz.Urz.MON.2017.152 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego.

Dz.Urz.MC.2017.23 | decyzja z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MC.2017.22 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Stuttgarcie (Republika Federalna Niemiec).

Dz.Urz.MSZ.2017.43 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2016 r.

Dz.Urz.NBP.2017.17 | obwieszczenie z dnia 6 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw projektu systemu informatycznego nauki i szkolnictwa wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2017.40 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za czerwiec 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.137 | obwieszczenie z dnia 6 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za czerwiec 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.136 | obwieszczenie z dnia 6 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Śląskiemu Centrum Chorób Serca.

Dz.Urz.MZ.2017.74 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Dar es Salaam (Zjednoczona Republika Tanzanii).

Dz.Urz.MSZ.2017.40 | decyzja z dnia 5 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący