Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2019.57

| Akt oczekujący
Wersja od: 6 sierpnia 2019 r.

OGŁOSZENIE Nr 30
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2019 r. poz. 619) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiany w systemie funkcjonalnym polegają na ustanowieniu stref czasowo rezerwowanych TRA 351-354 celem zabezpieczenia szkolenia lotniczego JW:
OZNACZENIEGRANICE POZIOMEGRANICE PIONOWE (ft AMSL)OKRES

AKTYWNOŚCI

(UTC)

UWAGI
TR 3511. 49°32'37"N 020°00'05"E

2. 49°46'03"N 019°35'57"E

3. 49°43'46"N 019°19'03"E

4. 49°38'45"N 019°19'33"E

5. 49°37'47"N 019°01'44"E

6. 49°31'44"N 019°03'41"E

7. 49°38'39"N 019°34'42"E

8. 49°28'33"N 019°55'08"E

1. 49°32'37"N 020°00'05"E

4000ft AMSL GNDZgodnie z AUPW czasie aktywności stref - przestrzeń niesklasyfikowana.

Wlot do strefy tylko po uzgodnieniu z organizatorem.

Uwaga:

Z wyłączeniem ATZ EPNT

TR 3521. 49°27'29"N 020°11'04"E

2. 49°27'56"N 020°39'50"E

3. 49°23'14"N 020°59'58"E

4. 49°39'26"N 020°59'00"E

5. 49°30'10"N 020°10'08"E

1. 49°27'29"N 020°11'04"E

4000ft AMSL GNDZgodnie z AUPW czasie aktywności stref - przestrzeń niesklasyfikowana.

Wlot do strefy tylko po uzgodnieniu z organizatorem.

Uwaga:

Z wyłączeniem ATZ EPNT

TR 3531. 49°29'29"N 019°47'18"E

2. 49°29'49"N 019°51'32"E

3. 49°19'18"N 019°59'12"E

4. 49°17'11"N 019°50'48"E

1. 49°29'29"N 019°47'18"E

4000ft AMSL GNDZgodnie z AUPW czasie aktywności stref - przestrzeń niesklasyfikowana. Wlot do strefy tylko po uzgodnieniu z organizatorem.
Uwaga:

Z wyłączeniem ATZ EPNT

TR 3541. 49°22'45"N 020°00'41"E

2. 49°24'43"N 020°18'35"E

3. 49°20'54"N 020°11'46"E

4. 49°21'01"N 020°00'14"E

1. 49°22'45"N 020°00'41"E

4000ft AMSL GNDZgodnie z AUPW czasie aktywności stref - przestrzeń niesklasyfikowana.

Wlot do strefy tylko po uzgodnieniu z organizatorem.

Uwaga:

Z wyłączeniem ATZ EPNT

§  2.  Zmiany, o których mowa w § 1, wchodzą w życie z dniem 7 października 2019 r.