Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2019.56

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 2019 r.

OGŁOSZENIE Nr 29
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2019 r. poz. 619) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiany w przestrzeni powietrznej FIR EPWW polegają na ustanowieniu strefy czasowo rezerwowanej TRA 78 umożliwiającej wlot/wylot Global Hawk do/z FIR EPWW, zmianie granic pionowych stref TRA 83-94 oraz usunięciu stref TSA D 301-305:

Wprowadzenie strefy TRA 78

OZNACZENIEGRANICE POZIOMEGRANICE PIONOWE (ft AMSL)CZĘSTOTLIWOŚĆ/ZNAK WYWOŁAWCZY/JĘZYKIOKRES AKTYWNOŚCI (UTC)UWAGI
EP TRA 7851°28'30"N 023°40'43"E

dalej wzdłuż granicy państwowej do punktu:/then along state border to the point:

51°09'04"N 023°52'23"E

51°06'05"N 023°10'29"E

51°22'45"N 023°08'29"E

51°26'39"N 023°08'33"E

51°28'30"N 023°40'43"E

FL660

FL455

As assigned.Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C.

Organ ACC Warszawa.

Zmiana granic pionowych stref TRA 83-94

OZNACZENIEGRANICE POZIOMEGRANICE PIONOWE (ft AMSL)CZĘSTOTLIWOŚĆ/ZNAK WYWOŁAWCZY/ JĘZYKIOKRES

AKTYWNOŚCI (UTC)

UWAGI
EP TRA 8353°58'53"N 017°01'23"E

53°33'43"N 018°08'51"E

53°13'54"N 016°36'44"E

53°11'18"N 016°34'37"E

53°03'58"N 015°57'51"E

53°25'14"N 015°41'41"E

53°58'53"N 017°01'23"E

FL285

FL95

As assigned.Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C.

Organ ACC

Warszawa.

EP TRA 8453°48'49"N 019°28'06"E

53°54'17"N 019°30'31"E

54°01'11"N 019°29'58"E

53°41'28"N 017148'23"E

53°33'43"N 018°08'51"E

53°48'49"N 019°28'06"E

FL285

FL95

As assigned.Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C.

Organ ACC

Warszawa.

EP TRA 8554°17'59"N 021°19'04"E

54°06'19"N 021°19'56"E

54°01'23"N 020°47'52"E

53°59'25"N 020°35'24"E

53°50'19"N 019°44'32"E

53°48'49"N 019°28'06"E

53°54'17"N 019°30'31"E

54°01'11"N 019°29'58"E

54°06'38"N 019°29'32"E

54°11'39"N 019°37'02"E

54°21'00"N 019°51'00"E

54°29'48"N 020°30'00"E

54°17'59"N 021°19'04"E

FL285

FL95

As assigned.Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C.

Organ ACC

Warszawa.

EP TRA 8654°17'59"N 021°19'04"E

54°19'08"N 022°30'03"E

54°00'47"N 022°30'00"E

53°58'00"N 021°26'10"E

54°21'23"N 020°47'52"E

54°06'19"N 021°19'56"E

54°17'59"N 021°19'04"E

FL285

FL95

As assigned.Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C.

Organ ACC

Warszawa.

EP TRA 8754°19'08"N 022°30'03"E

54°22'04"N 022°59'57"E

Dalej wzdłuż granicy państwowej do punktu:/ then along state border to the point:

54°09'07"N 023°29'19"E

53°56'04"N 023°29'00"E

53°53'50"N 022°57'07"E

53°58'31"N 022°56'09"E

54°01'25"N 022°41'00"E

54°00'47"N 022°30'00"E

54°19'08"N 022°30'03"E

FL285

FL95

As assigned.Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C. Organ ACC Warszawa.
EP TRA 8853°56'04"N 023°29'00"E

53°30'00"N 023°34'20"E

53°19'13"N 023°38'52"E

53°19'20"N 023°12'35"E

53°29'30"N 023°05'30"E

53°53'50"N 022°57'07"E

53°56'04"N 023°29'00"E

FL285

FL105

As assigned.Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C.

Organ ACC

Warszawa.

EP TRA 8953°19'13"N 023°38'52"E

52°45'00"N 023°53'00"E

52°51'41"N 023°22'09"E

53°19'20"N 023°12'35"E

53°19'13"N 023°38'52"E

FL285

FL95

As assigned.Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C.

Organ ACC

Warszawa.

EP TRA 9052°45'00"N 023°53'00"E

52°31'59"N 023°19'39"E

52°14'06"N 023°07'54"E

52°08'36"N 023°21'52"E

52°05'53"N 022°41'46"E

52°16'56"N 022°36'43"E

52°22'41"N 022°39'14"E

52°42'00"N 022°57'08"E

52°51'41"N 023°22'09"E

52°45'00"N 023°53'00"E

FL285

FL95

As assigned.Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C.

Organ ACC

Warszawa.

EP TRA 9152°05'53"N 022°41'46"E

51°23'43"N 023°07'31"E

51°25'19"N 023°27'14"E

51°54'51"N 023°28'17"E

52°05'27"N 023°28'21"E

52°08'36"N 023°21'52"E

52°05'53"N 022°41'46"E

FL285

FL95

As assigned.Zgodnie

zAUP

Przestrzeń klasy C.

Organ ACC

Warszawa.

EP TRA 9250°39'06"N 023°36'39"E

50°33'44"N 023°56'53"E

50°57'08"N 023°54'23"E

50°59'06"N 023°53'27"E

51°25'19"N 023°27'14"E

51°23'43"N 023°07'31"E

50°54'36"N 023°35'28"E

50°39'06"N 023°36'39"E

FL285

FL95

As assigned.Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C.

Organ ACC

Warszawa.

EP TRA9350°33'44"N 023°56'53"E

50°21'05"N 023°36'00"E

49°41'56"N 022°46'10"E

49°49'11"N 022°30'45"E

50°39'06"N 023°36'39"E

50°33'44"N 023°56'53"E

FL285

FL145

As assigned.Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C.

Organ ACC

Warszawa.

EP TRA 9449°41'56"N 022°46'10"E

49°33'00"N 022°35'00"E

49°20'02"N 022°44'20"E

Dalej wzdłuż granicy państwowej do punktu:/ then along state border to the point:

49°05'17"N 022°33'57"E

49°33'00"N 022°14'00"E

49°49'11"N 022°30'45"E

49°41'56"N 022°46'10"E

FL285

FL95

As assigned.Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C.

Organ ACC

Warszawa.

§  2.  Zmiany, o których mowa w § 1, wchodzą w życie z dniem 15 sierpnia 2019 r.