Zaprzestanie używania w tym montażu automatów spadochronowych VIGIL CUATRO.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2019.54

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.

WYTYCZNE Nr 8
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
w sprawie zaprzestania używania w tym montażu automatów spadochronowych VIGIL CUATRO

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 15 i 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235 i 730) ogłasza się, co następuje:
§  1. 
W celu podniesienia bezpieczeństwa wykonywania skoków spadochronowych, w związku z wnioskiem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z dnia 11 lipca 2019 r. dotyczącym zawieszenia użytkowania automatów VIGIL CUATRO, skierowanym do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zaleca się, wszystkim użytkownikom spadochronów, w tym w szczególności ośrodkom szkolenia, organizatorom skoków spadochronowych, skoczkom spadochronowym wykonującym skoki spadochronowe indywidualne, skoczkom spadochronowym wykonującym skoki spadochronowe z pasażerem TANDEM oraz uczniom-skoczkom, zaprzestać używania w tym montażu automatów spadochronowych VIGIL CUATRO, do czasu zakończenia ekspertyz prowadzonych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.
§  2. 
Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.