Departmental acts

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP z siedzibą w Kolonii.

Dz.Urz.MRiF.2017.146 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum Narodowemu w Krakowie.

Dz.Urz.MKiDN.2017.55 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Narodowemu Muzeum Techniki w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2017.54 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do opracowania projektu ustawy regulującej zamówienia publiczne.

Dz.Urz.MRiF.2017.148 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2017.80 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2017.80 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2017.80 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana uchwały w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową.

Dz.Urz.KNF.2017.15 | uchwała z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana wytycznych w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi.

Dz.Urz.KGP.2017.54 | wytyczne z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie likwidacji publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

Dz.Urz.MKiDN.2017.53 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.Urz.MIiB.2017.55 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiany elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2017.484 | ogłoszenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego formularzy statystycznych.

Dz.Urz.PKRUS.2017.53 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego formularzy statystycznych.

Dz.Urz.PKRUS.2017.53 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie przez Policję zadań związanych z prowadzeniem zbiorów danych daktyloskopijnych.

Dz.Urz.KGP.2017.52 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. Zarybiania.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.25 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.24 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zasady 27 i 28 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Dz.Urz.UPRP.2017.2 | informacja z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zasady 32 i 33 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Dz.Urz.UPRP.2017.3 | informacja z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.23 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Transportu Samochodowego.

Dz.Urz.MIiB.2017.53 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Termin pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2017.12 | komunikat z dnia 27 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zakres tematyczny egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2017.13 | komunikat z dnia 27 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie utworzenia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonej Republice Tanzanii.

Dz.Urz.MSZ.2017.49 | decyzja z dnia 27 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2017.130 | zarządzenie z dnia 26 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.22 | zarządzenie z dnia 26 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Funkcjonowanie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.51 | decyzja z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Funkcjonowanie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.51 | decyzja z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Funkcjonowanie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.51 | decyzja z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Funkcjonowanie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.51 | decyzja z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020

Dz.Urz.MRiF.2017.144 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020

Dz.Urz.MRiF.2017.144 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020

Dz.Urz.MRiF.2017.144 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Polskiej Operze Królewskiej.

Dz.Urz.MKiDN.2017.52 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Termin oraz zasady punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2017.11 | komunikat z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Utworzenie państwowej instytucji kultury - Polskiej Opery Królewskiej.

Dz.Urz.MKiDN.2017.51 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.162 | decyzja z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy