Questions and answers

Czy należy spełnić obowiązek informacyjny względem pracownika w związku z wykonywaniem przez niego pracy zdalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy ze względu na epidemię COVID-19 należy przedłużyć prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podpis elektroniczny, którym opatrzono ofertę, powinien być ważny przez cały termin związania ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy babcia ustanowiona rodziną zastępczą może złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny na wnuczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jakie skutki podatkowe w w zakresie amortyzacji wywołuje aport składników majątkowych do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakiej wysokości ująć w kosztach fakturę opłaconą częściowo gotówką, a częściowo przelewem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy gmina może wydać zaświadczenie że renta wypłacana mężowi wygasła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak jednostka budżetowa powinna ujmować amortyzację jednorazową pozostałych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy regulamin rady redagogicznej należy wprowadzić uchwałą rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy program doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII może być zatwierdzony dopiero w II semestrze roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy wykonanie piłkochwytów wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak należy klasyfikować wydatki w szkole specjalnej prowadzonej przez stowarzyszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie pracownik socjalny ma możliwości wobec osoby starszej w przypadku konfliktu rodzinnego z córką?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy następuje zmiana decyzji wz, jeśli zmienia się powierzchnia działki i obszar inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Za ile dni urlopu wypoczynkowego należy się nauczycielowi ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracownikowi agencji można powierzyć obsługę suwnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy przy dokonywaniu korekty cen transferowych należy posiadać oświadczenie o korekcie kontrahenta powiązanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kogo można uznać za nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak traktować ziemię i piasek z placu złomowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy członek zarządu stowarzyszenia może wynajmować samochód osobowy stowarzyszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostaw wewnątrzwspólnotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy wstawienie zasuw na użytkowanej od dawna sieci wodociągowej powoduje zwiększenie wartości początkowej sieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje nauczycielowi dodatek za wysługę lat w podstawowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować zwrot 50% składek z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

W jakiej wysokości powinien otrzymać ekwiwalent za urlop nauczyciel zatrudniony na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nagrodę jubileuszową należy wypłacić pracownikowi niepedagogicznemu w każdym miejscu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak spółka produkująca i sprzedająca lody powinna księgować przychody ze sprzedaży lodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można przedłużyć urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych opłaty za badania techniczne wózków widłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jaki dokument potwierdza okres zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy należy wpłacić nagrodę jubileuszową nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy punkt skupu złomu musi posiadać własną wagę, czy może przyjmować wagę odbiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy spółka jawna może wystąpić o zwolnienie z ZUS 50% składek za miesiące marzec i kwiecień?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy w pojęciu okien połaciowych mieszczą się tzw. "okna kolankowe"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy pracodawca w ramach redukcji etatów w czasach pandemii, może zrezygnować z utrzymywania stanowiska Inspektora BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikom objętym wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jak zaksięgować koszty projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zadekretować w spółce z o.o. przychód lub koszt z tytułu udziału w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy odpad biodegradowalny - trawa/liście wymaga prowadzenia ewidencji KPO/KEO i zgłoszenia do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne