Czy wyliczając koszt objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy podzielić ten koszt przez łączną liczbę dzieci?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wyliczając koszt objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dzielę ten koszt przez łączną liczbę dzieci objętych opieką danego koordynatora (łącznie z pełnoletnimi), czy odejmuję od tego pełnoletnich wychowanków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX