Czy w umowie można zmienić wysokość wynagrodzenia wykonawcy lub wprowadzić klauzule waloryzacyjne i następnie na ich podstawie dokonać zmiany wynagrodzenia, jeżeli umowa została już wykonana i wykonawca otrzymał pierwotnie określone wynagrodzenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można wprowadzić zmianę do zawartej w ramach PZP umowy poprzez zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy lub wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych i następnie na ich podstawie dokonania zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy umowa została już wykonana i wykonawca otrzymał pierwotnie określone wynagrodzenie?

W przypadku możliwości zmiany pytający rozważa, czy podstawę zmiany powinien stanowić art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP (w przypadku samej zmiany wynagrodzenia bez wprowadzania klauzul waloryzacyjnych), czy też art. 48 ustawy z 7.10.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Umowa w dacie wejścia w życie ww. ustawy jeszcze obowiązywała.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX