Czy niezapłacenie opłaty skarbowej od wniosku o wymeldowanie stanowi podstawę do pozostawienia go bez rozpoznania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę postępowanie administracyjne o wymeldowanie osoby. Inicjator postępowania składający wniosek o wymeldowanie został wezwany na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. o przesłanie tytułu prawnego do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie oraz o uiszczenie opłaty skarbowej 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej (ustawa o opłacie skarbowej). W skutek wezwania osoba dosłała tylko tytuł prawny do lokalu. Nie dosłała potwierdzenia uiszczenia opłaty. Jak w dalszej kolejności prowadzić postępowanie? Czy należy jeszcze raz wezwać inicjatora postępowania o uiszczenie opłaty na podstawie art. 261 k.p.a.? Czy w momencie nieuzupełnienia opłaty skarbowej w terminie wyznaczonym przez organ czynność może zostać zaniechana?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX