Czy budynek wybudowany jako obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych stanowi tymczasowy obiekt budowlany?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy budynek może stanowić tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.?

Czy budynek wybudowany jako obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położony na terenie budowy innego budynku (pensjonatu) stanowi jednocześnie tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX