W jaki sposób zamawiający powinien skonstruować formularz cenowy, jeżeli zamierza opublikować postępowanie na dostawę, w ramach której wchodzi wiele pozycji różnych asortymentowych, a ilość każdej z pozycji zawiera się od jednego do kilkudziesięciu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający zamierza opublikować postępowanie na dostawę, w ramach której wchodzi wiele pozycji różnych asortymentowych. Ilość każdej z pozycji zawiera się od jednego do kilkudziesięciu.

W jaki sposób zamawiający powinien skonstruować formularz cenowy, a tym samym opisać sposób obliczenia ceny?

Z uwagi na wewnętrzne regulacje u zamawiającego niezbędne jest posiadanie wiedzy na temat ceny netto poszczególnych pozycji asortymentowych.

Pytanie dotyczy tego, w jaki sposób powinna zostać obliczona cena brutto oferty: 1) czy do cen jednostkowych netto wykonawca winien doliczyć podatek VAT, a w dalszej kolejności przemnożyć ceny jednostkowe brutto x ilość pozycji by otrzymać wartość brutto poszczególnych pozycji i w dalej je zsumować, by otrzymać cenę całkowitą? 2) czy wykonawca winien najpierw wyliczyć wartość netto poszczególnych pozycji, a w dalszej kolejności do wartości netto pozycji doliczyć podatek VAT by otrzymać wartość brutto poszczególnych pozycji i w dalej je zsumować, by otrzymać cenę całkowitą? Która metodologia będzie właściwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX