Czy dla drugiej farmy wiatrowej uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów będzie wiązało się z uzyskaniem zezwolenia na zbieranie opadów z uwagi na brak zwolnienia, tj. art. 45 ust. 1 pkt 10 u.o.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca - podmiot Z ubiega się o 2 pozwolenia na wytwarzanie odpadów, dla farmy wiatrowej zlokalizowanej na działkach nr 1, 2, 3, 4, 5 w miejscowości X (powiat 0) i dla farmy wiatrowej zlokalizowanej na działkach nr 6, 7, 8, 9, w miejscowości Y (powiat 0). Zarówno z jednej farmy i jak i dla drugiej farmy odpady magazynowane są na działce nr 1 w miejscowości X (powiat 0). Dla farmy wiatrowej nr 1 magazynowane odpady to wstępne magazynowanie przez ich wytwórcę i zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. podmiot zwolniony jest z uzyskania pozwolenia na zbieranie odpadów.

Czy dla drugiej farmy wiatrowej uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów będzie wiązało się z uzyskaniem zezwolenia na zbieranie opadów z uwagi na brak zwolnienia, tj. art. 45 ust. 1 pkt 10 u.o.?

Czy dobrze rozumiem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX