Czy można wykonać modernizację kanalizacji deszczowej bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pozwolenie wodnoprawne a pozwolenie na budowę. Inwestor na swojej działce (działka przemysłowa) chce wprowadzić modernizację kanalizacji deszczowej, chce dodać wpust oraz odprowadzić wody opadowe do studni chłonnej (wprowadzenie do gruntu). W związku z tym potrzebuje otrzymać pozwolenie wodnoprawne.

Jak już otrzyma pozwolenie wodnoprawne, to może wykonać prace instalacyjne bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia zgodnie z art. 29 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.?

Przepis art. 29 ust. 4 pr. bud. nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 pr. bud., wykonywanie robót budowlanych polegających na: 3) instalowaniu: d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX