Kto w ramach procedury "Niebieskie Karty" powinien reprezentować interes dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto w ramach procedury "Niebieskie Karty", ma reprezentować interes dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie w sytuacji, gdy jego rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni są podejrzewani o stosowanie wobec niego przemocy i nie ma pełnoletnich osób najbliższych w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"?

Jak w takich przypadkach realizować procedurę "Niebieskie Karty"?

Czy występowanie w takich sytuacjach do sądu rodzinnego o ustanowienie dla dziecka opiekuna prawnego, reprezentującego jego interesy w procedurze "Niebieskie Karty" jest właściwe, a jeżeli tak, jaka jest podstawa prawna do tego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX