Czy do wykonania stawu i usunięcia sączka drenarskiego można zastosować art. 395 pkt 16 i art. 395a ust. 1 pkt 1 pr.wod.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Planowany staw napełniany wodami opadowymi i gruntowymi będzie wykonany na zgłoszenie wodnoprawne zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 9 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. Staw będzie zlokalizowany na działce, przez który przebiega sączek drenarski ɸ 5 cm. W miejscu lokalizacji stawu o długości 40 m sączek drenarski będzie usunięty. Pozostała górna część sączka (około 80 m) będzie podłączona do tego stawu.

Czy można zastosować art. 395 pkt 16 i art. 395a ust. 1 pkt 1 pr.wod.?

Zasięg oddziaływania stawu jak i sączka drenarskiego nie wykracza poza granicę właściciela terenu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX