Czy zamawiający unieważnia czynność wyboru oferty wykonawcy, który odmówił podpisania umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sytuacji, gdy po wyborze oferty najkorzystniejszej, gdy wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w terminie związania ofertą i planowanym przez zamawiającego skorzystaniem z procedury opisanej w art. 263 PZP, zamawiający powinien unieważnić dokonanie czynności wyboru oferty (pierwotnie wybranej), a następnie wystąpić do wykonawcy kolejnego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą?

W postępowaniu nie wymagano wadium.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX