Czy przedawnione faktury można rozliczyć w ramach ulgi na złe długi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka wystawiła faktury za wykonane usługi 30.11.2020 r. oraz 30.12.2020 r. Dłużnik nie zapłacił za ww. faktury, a 90 dni od terminu płatności upłynęło odpowiednio 30.03.2021 r. oraz 30.04.2021 r. Nie zastosowano ulgi na złe długi za 2021 r. Spółka dochodziła swoich wierzytelności na drodze sądowej począwszy od maja 2021 r. do uzyskania wyroku z 28.07.2022 r. o zasądzeniu bezspornych wierzytelności od dłużnika. Dłużnik jednak nie zapłacił spółce do dnia dzisiejszego żadnej kwoty. Dłużnik na dzień dzisiejszy nie znajduje się w upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji.

Czy Spółka może zastosować ulgę na złe długi w zeznaniu CIT-8 za 2022 r., czy też należy dokonać korekty CIT-8 za 2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX