Czy OPS jest zobowiązany do publikowania planu postępowań o udzielenie zamówień, jeżeli w danym roku nie planuje prowadzić postępowań o wartości przekraczającej 130.000 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy OPS jest zobowiązany, w myśl art. 23 PZP, do publikowania planu postępowań o udzielenie zamówień, jeżeli w danym roku nie planuje prowadzić postępowań o wartości przekraczającej 130.000 zł?

Czy w myśl przepisów należy sporządzać i publikować plan także dla zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130.000 zł, jak również zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania przepisów ustawy PZP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX