Questions and answers

Czy w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług należy odprowadzać składki społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zadośćuczynienia wypłacona pracownikowi na podstawie ugody podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający na wniosek wykonawcy może zmodyfikować kształt kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy zamawiający usługę remontu nawierzchni - frezowania musi posiadać decyzję na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy z konta dochodów i paragrafu 064 można ponosić wydatki w jednostce samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Do jakiej grupy sprzętu zakwalifikować żarówkę LED sprzedawaną w zestawie z pilotem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaką opłatę należy uiścić za pozwolenie na budowę placu składowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usług związanych z wyżywieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak długo obowiązuje przegląd dzienny rusztowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jakie dokumenty są potrzebne do wysłania do Niemiec odpadu o kodzie 19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje są wymagane na stanowisku specjalisty ds. koordynacji działań w środowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie są obowiązki przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie są skutki zapewnienia noclegu delegowanym pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki zapis powinien widnieć w informacji o warunkach zatrudnienia dotyczących norm pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT należy rozliczyć sprzedaż towaru firmie UE bez przemieszczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy prawidłowo rozliczyć dodatkowe godziny nauczyciela, który przebywał na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń komorniczych dla pracownika, który nie zrezygnował z PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż mieszkania uzyskanego w ramach podziału majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

jak opodatkować sprzedaż nieruchomości uzyskanej po rozwiązaniu spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo wykazać stypendia w informacji PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT wycofanie gruntu z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ustalić rzeczywistego odbiorcę przy najmie samochodów w sytuacji, gdy właścicielem pojazdu jest bank?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zaewidencjonować fakturę na koszty procesowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kiedy można udostępnić dane osobowe jednostce nadrzędnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy jeśli przed wykonaniem usługi turystycznej otrzymano zaliczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za utylizację odpadu z procesu malowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Kto zapewnia i finansuje transport pacjenta ZOL na hospitalizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Na które konto powinien OPS dokonać przelewu należnych świadczeń pielęgnacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy OPS powinien opłacać składki zdrowotne osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od którego miesiąca zmienić decyzję o odpłatności za DPS osobie, która uzyskała dodatek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakim paragrafie dochodowym ująć odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób powinien być wystawiony rachunek do umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób wydać decyzję o odpłatności za pobyt małoletniego w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co oznacza działalność oświatowa w rozumieniu przepisów dot. szkoleń bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Co zrobić, żeby spółdzielnia zwróciła część poniesionych nakładów na wymianę stolarki okiennej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy budowa fotowoltaika o mocy 6,5 kW wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy budowa linii światłowodowej w ziemi wymaga pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy dofinansowanie dla pracodawcy można wypłacić, jeśli jego uczeń zdał egzamin czeladniczy po kilku latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy gmina może przekazać stowarzyszeniu szkołę podstawową liczącą więcej niż 70 uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy koło łowieckie ma obowiązek składania sprawozdania finansowego w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy korzystanie z usług opieki wytchnieniowej przez opiekuna ma wpływ na pobierane świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy lekarz lub pielęgniarka mogą skorzystać z "małego ZUS plus"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy masę odpadu powstałego ze złomowania samochodu należy ująć w sprawozdaniu do Marszałka?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy można polecić pracownikom pracę w nadgodzinach bez nadzoru?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można uchylić decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego na podstawie samego oświadczenia wnioskodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można zaliczyć pracę w gospodarstwie dziadków do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy na drzwiach pomieszczeń pracy można umieszczać dane pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne