Czy inwestor musi złożyć osobno druk zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych (druk PB-2) oraz druk na zmianę sposobu użytkowania (druk PB-18)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor ma zamiar zgłosić zmianę sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego z jednoczesnym wykonywaniem remontu przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych (art. 29 ust. 3 pkt 2b ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.) oraz z wykonaniem przebudowy przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie zwiększając obszaru oddziaływania (art. 29 ust. 3 pkt 1a pr. bud.).

Czy inwestor musi złożyć osobno druk zgłoszenia na wykonanie przedmiotowych robót budowlanych (druk PB-2) oraz druk na zmianę sposobu użytkowania (druk PB-18)?

Czy można to objąć jednym wnioskiem, wtedy PB-2 czy PB-18?

Ten sam inwestor posiada budynek gospodarczy i chce zmienić sposób użytkowania na mieszkalny z wykonaniem przebudowy przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych (art. 29 ust. 3 pkt 1a pr. bud.) oraz remontu (art. 29 ust. 3 pkt 2b pr. bud.).

Czy w związku z tym inwestor składa 1 wniosek o pozwolenie na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania (na druku PB-1), czy składa osobno wniosek PB-1 na przebudowę i osobno wniosek na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny (PB-18)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX