Czy w związku ze zmianą sposobu magazynowania odpadów należy złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów we wskazanym zakresie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka posiada zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez marszałka województwa. W zezwoleniu wskazany jest sposób i miejsce magazynowania odpadów oraz masy magazynowanych odpadów. Przykład: otwarty punkt magazynowy o powierzchni 500 m2, na którym magazynowane są odpady z tworzyw sztucznych w kontenerach oraz odpady w belach (15 01 02) w sposób uporządkowany w wyznaczonym miejscu. Na wskazanym otwartym punkcie magazynowym została wybudowana zadaszona wiata na odpady o powierzchni 500 m2. Pod wiatą będą magazynowane te same rodzaje odpadów, które były magazynowane na otwartym placu. Masy odpadów będą również takie same, jak wskazane w decyzji na zbieranie odpadów.

Czy w związku ze zmianą sposobu magazynowania odpadów (był otwarty plac, teraz jest zadaszona wiata) należy złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów we wskazanym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX