Jakie informacje należy zamieścić w sekcji IV pkt 4.2.) ogłoszenia o wykonaniu umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co należy podać w ogłoszeniu o wykonaniu umowy Sekcja IV, pkt 4.2.), okres realizacji zamówienia?

Datę obowiązywania z pierwotnie podpisanej umowy bez uwzględniania aneksu wydłużającego okres obowiązywania umowy, czy datę z uwzględnieniem aneksu wydłużającego okres obowiązywania?

Następnie w Sekcji V, pkt. 5.4) informacja o zmianach umowy - czy podaję zmianę w zakresie wydłużenia okresu obowiązywania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX