Czy OPS winien uchylić decyzję skierowującą dziecko do DPS dla dzieci upośledzonych intelektualnie czy wystąpić do sądu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z postanowieniem sądu wydanym na wniosek rodziny zastępczej, Ośrodek Pomocy Społecznej wydał decyzję o skierowaniu sześcioletniego dziecka do domu pomocy społecznej.

Dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności w związku z zaburzeniem FAS. Ostatecznie dziecko zostało umieszczone w DPS dla dzieci upośledzonych intelektualnie. Otrzymaliśmy pismo z PCPR właściwego miejscowo dla DPS, w którym jest dziecko, że DPS nie jest odpowiedni dla wskazanego dziecka, powołując się na fakt, iż dziecko nie jest upośledzone intelektualnie oraz rozpoznaniem choroby psychicznej.

Czy OPS winien uchylić decyzję skierowującą dziecko do DPS dla dzieci upośledzonych intelektualnie czy wystąpić do sądu?

Czy może opiekun prawny winien podjąć w tej sprawie działania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX