Kiedy należy wszcząć procedurę "Niebieskiej Karty"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Poinformowano nas, że w pewnej rodzinie występuje przemoc psychiczna wobec ucznia i matki. Rodzina miała założoną Niebieską Kartę, była pod opieką kuratora, w sądzie odbyła się sprawa o znęcanie psychiczne. Po interwencji instytucji sytuacja uległa poprawie, Niebieską Kartę zamknięto. Z rozmowy z uczniem wynika, że od czasu do czasu obecnie pojawiają się sytuacje przemocowe (przemoc psychiczna) wobec niego i matki. Matka poinformowana, że dziecko zgłasza wspomniane fakty nie wyraża zgody na ponowne założenie Niebieskiej Karty, uzasadniając to faktem, że takie zgłoszenie ze strony szkoły zaostrzy sytuacje w domu i nie będzie dla ich pomocne. Matka poinformowała, że chce złożyć wniosek o rozwód.

Co zrobić w takiej sytuacji? Czy założyć Niebieską Kartę? Czy dostosować się do prośby matki, obserwować sytuację i w razie zaostrzenia problemu założyć Niebieską Kartę (mama napisała wniosek do szkoły o niezakładanie Niebieskiej Karty)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX