Czy na dzień rozstrzygnięcia postępowania zakupowego pełna kwota środków finansowych musi być zabezpieczona w budżecie JST?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy należy zwiększyć kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty, o której mowa w art. 255 pkt 3 p.z.p. "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (...) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty"?

Czy na dzień rozstrzygnięcia postępowania zakupowego pełna kwota musi być zabezpieczona w budżecie JST?

Czy wystarczy przed dniem podpisania umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX