Czy należy odmówić wszczęcia postępowania w związku z art. 83f ust. 1 pkt 3b u.o.p., czy należy wszcząć postępowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel nieruchomości złożył wniosek o wydanie zgody na usunięcie drzew na działce rolnej, drzewa będą usuwane z nieużytku rolnego oznaczenie N, usunięcie związane jest z powiększeniem użytkowania działki do celów rolniczych.

Czy należy odmówić wszczęcia postępowania w związku z art. 83f ust. 1 pkt 3b ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p., czy należy wszcząć postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX