Czy w postępowaniu w trybie podstawowym na dostawę klimatyzatora wraz z wdrożeniem i instalacją zamawiający musi wymagać od wykonawców oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w postępowaniu w trybie podstawowym na dostawę klimatyzatora wraz z wdrożeniem i instalacją zamawiający musi wymagać od wykonawców oświadczenia na podstawie art. 117 PZP?

Zamawiający w postępowaniu będzie stawiał warunek doświadczenia tylko w zakresie dostawy klimatyzatorów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX