Od jakiego miesiąca należałoby uchylić decyzje przyznające zasiłki stałe i wstrzymać wypłatę świadczeń dla ojca i córki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Trzyosobowa rodzina prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Ojciec i córka otrzymują zasiłki stałe, gdzie głównym dochodem był zasiłek pielęgnacyjny córki. W miesiącu marcu 2023 r. matka otrzymała decyzję o przyznaniu prawa do emerytury od 16.01.20.2023 r., której kwota przekracza kryterium dochodowe rodziny.

Od jakiego miesiąca należałoby uchylić decyzje przyznające zasiłki stałe i wstrzymać wypłatę świadczeń dla ojca i córki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX