Czy ustawodawca przewiduje dla zamawiającego sankcje za przekazanie informacji do Prezesa UZP o złożonych ofertach po upływie terminu 7-dniowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ustawodawca przewiduje dla zamawiającego sankcje za przekazanie informacji do Prezesa UZP o złożonych ofertach, o której mowa w art. 81 p.z.p., po upływie terminu 7-dniowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX