Czy należy wstrzymywać roboty budowlane, gdy budowa została zakończona niezgodnie ze zgłoszeniem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wykonywał budynek na zgłoszenie. Wykonał go niezgodnie ze zgłoszeniem, w innej lokalizacji ok. 1,5 metra. Roboty zakończone. Wg orzecznictwa należy zastosować procedurę naprawczą na podstawie art. 50-51 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. Przepis art. 50 pr. bud. jasno określa, iż w przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49f pr. bud. organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych (...).

W przedmiotowej sprawie budowa została zakończona, czy należy wstrzymywać roboty budowlane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX