Czy fakt, że inwestor posługiwał się pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przed uzyskaniem decyzji środowiskowej, może wpłynąć na ważność decyzji o pozwoleniu na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zakupił działkę z pozwoleniem na budowę 3 budynków. Zadecydował jednak zmienić PZT i wybudował tylko jeden budynek uzyskując na jego budowę decyzję środowiskową oraz pozwolenie na budowę. Pozwolenie wodnoprawne na zrzut wody opadowej i roztopowej przeniósł na swoje dane i dołączył do projektu budowlanego, na podstawie którego wydana została nowa decyzja o pozwoleniu na budowę.

Czy fakt, że inwestor posługiwał się pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przed uzyskaniem nowej decyzji środowiskowej może wpłynąć na ważność decyzji o pozwoleniu na budowę, a co dalej na ważność decyzji o pozwoleniu na użytkowanie?

Czy konieczne jest uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX