Jak ustalić warunki do jednorazowej amortyzacji przewidzianej dla małych podatników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podatnik CIT, spółka z o.o. z siedzibą w Polsce, spełnia warunki do uznania za tzw. małego podatnika w rozumieniu art. 4a pkt.10 CIT, jeśli jej przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) w 2021 r. nie przekroczył wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro, natomiast w 2022 r. przekroczył już ww. limit równowartości 2.000.000 euro?

Chodzi o spełnienie pierwszego z warunków do jednorazowej amortyzacji - art. 16k ust. 7 CIT.

Czy wskazany w art. 16k ust. 7 CIT, limit równowartości kwoty 50.000 euro "łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych" należy odnosić wyłącznie do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych na podstawie tego konkretnego przepisu, czy również innych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (np.p. na podstawie art. 16 k ust. 14 CIT?

Czy może limit równowartości 50.000 euro należy odnosić do wszystkich odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez podatnika w roku podatkowym?

Czy może dokonać jednorazowej amortyzacji maszyny zaliczanej do grupy 5 KŚT w roku 2022r., zarówno zakupionej, jak i wprowadzonej tak do ewidencji śr. trwałych, jak i użytkowania w 2022r.,

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX