W stosunku do jakiego okresu figurowania zaległości w podatku od nieruchomości wierzyciel może podjąć czynności polegające na sporządzeniu upomnienia i tytułu wykonawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nieruchomość posiada dwóch współwłaściciele X i Y (solidarni), którzy posiadają zaległości w podatku od nieruchomości od 2015 r. (co roku wystawiane są dwie decyzje podatkowe) Wobec współwłaściciela X wszczęto w 2020 r. egzekucję administracyjną, jednak do dnia dzisiejszego NUS nie wyegzekwował żadnej kwoty. Obecnie gmina chce wszcząć egzekucję wobec Y.

Za jaki okres można egzekwować zaległość wobec Y? Czy przerwanie biegu poprzez zastosowanie skutecznego środka egzekucyjnego wobec X daje możliwość wystawienia upomnienia wobec Y od 2015 roku, czy można od Y egzekwować zaległości tylko od 2017 roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX