Jakie kroki powinien podjąć starosta w związku z otrzymaną skargą mieszkańców na uciążliwość hałasową pochodzącą z marketu w wyniku załadunku/rozładunku towaru po godzinie 22:00 oraz przed godziną 6:00?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 maja 2023 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r.

PYTANIE

Jakie kroki powinien podjąć starosta w związku z otrzymaną skargą mieszkańców na uciążliwość hałasową pochodzącą z marketu w wyniku załadunku/rozładunku towaru po godzinie 22:00 oraz przed godziną 6:00?

Starosta nie posiada uprawnień do wykonywania pomiarów, ewentualne pomiary byłyby zlecone akredytowanemu laboratorium.

Czy należy przeprowadzić wizję w terenie przed wykonaniem pomiarów?

Czy konieczna jest obecność pracownika starostwa przy pomiarach oraz zawiadomienie prowadzącego sklep o terminie wykonania pomiarów hałasu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX