Który organ wydaje decyzję o przyznaniu SZO, GOPS czy SKO, jeśli SKO wysłało decyzję do organu I instancji do ponownego rozpatrzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

SKO wysłało decyzję do organu I instancji do ponownego rozpatrzenia w sprawie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Organ I instancji po ponownym rozpatrzeniu chce przyznać świadczenie, jaka jest procedura przyznania tego świadczenia?

Który organ wydaje decyzję o przyznaniu SZO, GOPS czy SKO, jeśli SKO wysłało decyzję do organu I instancji do ponownego rozpatrzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX