Czy kierownik nadzoru wodnego powinien zawiesić postępowanie na wniosek podmiotu, który dokonał zgłoszenia np. do czasu uzyskania potwierdzenia zgłoszenia z art. 118 u.o.p. czy wypisu i wyrysu z MPZP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sprawach dotyczących zgłoszeń wodnoprawnych, o których mowa w art. 421 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. i dalszych mają zastosowanie przepisy ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. dotyczące zawieszenia postępowania (np. na wniosek strony) czy wznowienia postępowania?

Czy kierownik nadzoru wodnego powinien zawiesić postępowanie na wniosek podmiotu, który dokonał zgłoszenia np. do czasu uzyskania potwierdzenia zgłoszenia z art. 118 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody czy wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX