Czy organ może przyjąć zgłoszenie, jeżeli na tej samej nieruchomości, na której powstanie studnia chłonna, zlokalizowana jest studnia wody pitnej w odległości ok. 10 m od projektowanego urządzenia wodnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek o przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni chłonnej odprowadzającej do ziemi ścieki oczyszczone w biologicznej oczyszczalni ścieków. Jednocześnie we wniosku wskazano, że na tej samej nieruchomości, na której powstanie studnia chłonna, zlokalizowana jest studnia wody pitnej (w odległości ok. 10 m od projektowanego urządzenia wodnego), która w najbliższym czasie ma zostać zlikwidowana (nie określono dokładnej daty likwidacji studni).

Czy organ może przyjąć takie zgłoszenie czy też powinien wnieść sprzeciw?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX