Law Journal

Dodatkowe kredyty na rok 1937/38.

Dz.U.1938.24.211 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o usuwaniu nieczystości i wód opadowych.

Dz.U.1938.24.210 | ustawa z dnia 31 marca 1938 r. | Akt jednorazowy

Należności gmin z tytułu rozliczenia z właścicielami zniesionych obszarów dworskich.

Dz.U.1938.24.209 | ustawa z dnia 31 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatowego wydziału hipotecznego w Kowlu.

Dz.U.1938.23.208 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Zryczałtowanie podatku przemysłowego od obrotu dla drobnych przedsiębiorstw na rok 1938.

Dz.U.1938.23.205 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Maklerzy przysięgli na giełdach towarowych.

Dz.U.1938.23.203 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie zawodu aptekarskiego.

Dz.U.1938.23.202 | ustawa z dnia 25 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana i ustalenie granic miasta Baranowicze w powiecie baranowickim, województwie nowogródzkim.

Dz.U.1938.22.201 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Ciechanowca w powiecie bielskim, województwie białostockim.

Dz.U.1938.22.200 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie okręgów izb przemysłowo-handlowych.

Dz.U.1938.22.198 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Zniesienie zakazu wywozu niektórych pasz.

Dz.U.1938.22.197 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1938 r. | Akt jednorazowy

Zniesiene zakazu wywozu pszenicy, żyta, produktów ich przemiału, owsa oraz otrąb.

Dz.U.1938.22.196 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1938 r. | Akt jednorazowy

Zmiana tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dz.U.1938.22.195 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1938 r. | Akt jednorazowy

Ulgi w opłatach od pojazdów mechanicznych na Państwowy Fundusz Drogowy.

Dz.U.1938.22.194 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1938 r. | Akt utracił moc

Państwowa służba geologiczna.

Dz.U.1938.22.193 | dekret z dnia 31 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zaopatrzeniu inwalidzkim.

Dz.U.1938.22.192 | ustawa z dnia 31 marca 1938 r. | Akt jednorazowy

Pozbawianie obywatelstwa.

Dz.U.1938.22.191 | ustawa z dnia 31 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o ustroju miasta Gdyni.

Dz.U.1938.22.190 | ustawa z dnia 28 marca 1938 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalanie warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dz.U.1938.21.189 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Zniesienie niektórych powiatowych urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.

Dz.U.1938.21.188 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie pomiarów i sporządzanie planów pól górniczych.

Dz.U.1938.21.187 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Podziałka, przepisana dla planów pól górniczych.

Dz.U.1938.21.186 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie wykazu miast, wymienionych w art. 364 ust. 3 prawa budowlanego.

Dz.U.1938.21.185 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1938 r. | Akt jednorazowy

Umorzenie zaległości w zasadniczym podatku wojskowym.

Dz.U.1938.21.184 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Lidy w powiecie lidzkim województwie nowogródzkim.

Dz.U.1938.21.183 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Sposób odgradzania posiadłości i działek.

Dz.U.1938.21.182 | rozporządzenie z dnia 16 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o uregulowaniu ceny cukru.

Dz.U.1938.21.181 | rozporządzenie z dnia 16 marca 1938 r. | Akt jednorazowy

Pomoc Skarbu Państwa dla instytucyj wierzycielskich, zawierających układy konwersyjne.

Dz.U.1938.21.180 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Spłata papierami wartościowymi długów rolniczych objętych układami konwersyjnymi.

Dz.U.1938.21.179 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Oznaczenie papierów wartościowych i ich kursów przy spłacie długów rolniczych.

Dz.U.1938.21.178 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie siedziby Izby Rzemieślniczej z Włocławka do Płocka.

Dz.U.1938.21.177 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Estonia-Polska. Protokół taryfowy. Warszawa.1938.02.19.

Dz.U.1938.21.175 | umowa międzynarodowa z dnia 19 lutego 1938 r. | Akt utracił moc

Włochy-Polska. Porozumienie w sprawie działalności włoskich Towarzystw Ubezpieczeń. Rzym.1937.06.07.

Dz.U.1938.21.173 | umowa międzynarodowa z dnia 7 czerwca 1937 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie czasowego obniżenia składek za ubezpieczenia społeczne.

Dz.U.1938.21.171 | ustawa z dnia 29 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Konwersja obligacyj 7% pożyczki stabilizacyjnej, opiewających na funty szterlingów.

Dz.U.1938.21.170 | ustawa z dnia 29 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Obrót olejem skalnym.

Dz.U.1938.21.167 | ustawa z dnia 25 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Zaciągnięcie pożyczki na cele inwestycyjne Państwowego Zakładu Higieny.

Dz.U.1938.21.166 | ustawa z dnia 25 marca 1938 r. | Akt indywidualny

Finansowanie niektórych inwestycji z funduszów państwowych w okresie do 31 marca 1939 r.

Dz.U.1938.21.165 | ustawa z dnia 25 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Zniesienie komunalnych urzędów pośrednictwa pracy.

Dz.U.1938.20.163 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Ustawa skarbowa na okres od 1 kwietnia 1938 do 31 marca 1939.

Dz.U.1938.20.161 | ustawa z dnia 29 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy Lubiń w powiecie kościańskim, województwie poznańskim.

Dz.U.1938.19.160 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Terytorialne zmiany w rejestrze stowarzyszeń.

Dz.U.1938.19.159 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1936 r. o cenach soli i solanki.

Dz.U.1938.19.158 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1938 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic powiatów rypińskiego i sierpeckiego w województwie warszawskim.

Dz.U.1938.19.157 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów: śremskiego, poznańskiego i kościańskiego w województwie poznańskim.

Dz.U.1938.19.156 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów leszczyńskiego i kościańskiego w województwie poznańskim.

Dz.U.1938.19.155 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów inowrocławskiego i mogileńskiego w województwie poznańskim.

Dz.U.1938.19.154 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów: gostyńskiego, rawickiego i kościańskiego w województwie poznańskim.

Dz.U.1938.19.153 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów: kaliskiego, tureckiego i sieradzkiego w województwie łódzkim.

Dz.U.1938.19.152 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów wysokomazowieckiego i bielskiego w województwie białostockim.

Dz.U.1938.19.151 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Torunia w województwie pomorskim.

Dz.U.1938.19.150 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Wytwarzanie i handel dewocjonaliami i przedmiotami kultu religijnego.

Dz.U.1938.19.149 | ustawa z dnia 25 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Estonii do konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną.

Dz.U.1938.18.148 | oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1938 r. | Akt jednorazowy

Podatek komunalny od budynków na obszarze gmin wiejskich.

Dz.U.1938.18.141 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Gazowanie napojów.

Dz.U.1938.18.138 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o opodatkowaniu piwa.

Dz.U.1938.18.136 | ustawa z dnia 16 marca 1938 r. | Akt jednorazowy

Zmiana przepisów o służbie w Policji Województwa Śląskiego.

Dz.U.1938.18.133 | ustawa z dnia 10 marca 1938 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Pucka w powiecie morskim, województwie pomorskim.

Dz.U.1938.17.131 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Opłaty stemplowe, wiążące się z przejściem własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego.

Dz.U.1938.17.129 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Finlandia-Polska. Porozumienie dotyczące clenia oleju żywicznego. Warszawa.1938.01.31.

Dz.U.1938.17.126 | umowa międzynarodowa z dnia 31 stycznia 1938 r. | Akt utracił moc