Utworzenie powiatu puckiego w województwie gdańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.49.234

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 1954 r.
w sprawie utworzenia powiatu puckiego w województwie gdańskim.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
1.
Tworzy się w województwie gdańskim powiat pucki z siedzibą powiatowej rady narodowej w Pucku.
2.
W skład nowoutworzonego powiatu puckiego w województwie gdańskim wchodzą z powiatu wejherowskiego w tymże województwie:
1)
miasto Puck;
2)
gromady: Dębogórze, Hel, Jastarnia, Karlikowo, Karwia, Krokowa, Leśniewo, Mieroszyno, Mosty, Połchowo, Połczyno, Starzyno, Strzelno, Swarzewo, Wierzchucino, Władysławowo, Zelistrzewo, Żarnowiec.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1954 r.