Utworzenie powiatu wodzisławskiego w województwie stalinogrodzkim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.49.247

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 1954 r.
w sprawie utworzenia powiatu wodzisławskiego w województwie stalinogrodzkim.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
1.
Tworzy się w województwie stalinogrodzkim powiat wodzisławski z siedzibą powiatowej rady narodowej w Wodzisławiu Śląskim.
2.
W skład nowoutworzonego powiatu wodzisławskiego w województwie stalinogrodzkim wchodzą z powiatu rybnickiego w tymże województwie:
1)
miasto Wodzisław Śląski,
2)
gromady: Czyżowice, Godów, Gołkowice, Gorzyce, Jastrzębie Górne, Jastrzębie Zdrój, Kokoszyce, Lubomia, Marklowice, Moszczenica, Mszana, Olza, Połomia, Pszów, Radlin, Rogów, Ruptawa, Skrzyszów, Syrynia, Turza i Wilchwy.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1954 r.