Utworzenie powiatu goleniowskiego w województwie szczecińskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.49.248

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 1954 r.
w sprawie utworzenia powiatu goleniowskiego w województwie szczecińskim.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
1.
Tworzy się w województwie szczecińskim powiat goleniowski z siedzibą powiatowej rady narodowej w Goleniowie.
2.
W skład nowoutworzonego powiatu goleniowskiego w województwie szczecińskim wchodzą:
1)
z powiatu nowogardzkiego w tymże województwie:
a)
miasta Goleniów i Maszewo,
b)
gromady: Jarosławki, Kliniska Wielkie, Krępsko, Lubczyna, Mosty, Rożnowo Nowogardzkie, Stawno, Żółwia Błoć;
2)
z powiatu kamieńskiego w tymże województwie gromady: Łożnica, Moracz, Przybiernów, Racimierz i Stepnica.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1954 r.